Nominerade till Kasper Salin-priset 2016 - Sveriges Arkitekter

Kasper Salon nominerade 2016

 

Kasper Salin-priset delas ut av Sveriges Arkitekter för årets bästa byggnad. Juryn för 2016 års pris nominerar fyra projekt som kombinerar höga arkitektoniska ambitioner med vardagliga funktioner: Bro galopp, vårdcentralen Nötkärnan, Råå förskola och flerbostadshus i Örgryte Torp.

Kasper Salin-priset instiftades 1962 och är Sveriges mest välkända arkitekturpris. Årets pris delas ut på Arkitekturgalan den 29 november på Cirkus i Stockholm.

Årets nominerade:

Bro Galopp, Gustav Appell. Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

Bro galopp, Bro Önsta

På 200 hektar mark i Bro utanför Stockholm ska ett centrum för svensk galoppsport etableras, en ny nationalarena. Två hus har placerats på varsin sida om områdets entréplats – ett mindre för jockeys och tävlingsledning och en större läktarbyggnad med paviljonglik karaktär. Dess lätta, karaktärsskapande tak svävar som en serie baldakiner över publiken.
Byggnadens stålstomme är en integrerad del av arkitekturen och konstruktionen har verkat som motor för projektets form. Ett tydligt system möjliggör ett flexibelt användande av rum och ytor, som ska ge plats åt många. Från galoppsportens högtidliga tävlingstillfällen till den vardag som är arbetsplats för hästtränare och ryttare.
Utvändigt leder trappor upp till terrasser, där öppna samband mellan inne- och uterum ger förutsättningar för olika scenarier. Lekfulla associationer till ridsportens värld har inspirerat utformningen av interiör, materialval och detaljer i nära samverkan med beställaren.

Fakta:
Ansvarig arkitekt: arkitekt MSA Gustav Appell, Gustav Appell arkitektkontor
Beställare/byggherre: Svensk Galopp
Program: Läktare och publik byggnad samt sekretariat/jockeybyggnad
Byggår: 2016
Adress: Bro Önsta


 

Foto: Wingårdhs genom Jakob Schubert och André Pihl

Foto: Wingårdhs genom Jakob Schubert och André Pihl

Nötkärnan vårdcentral, Bergsjön

I Bergsjön utanför Göteborg skapar vårdcentralen en tydlig identitet åt en central plats. Utan att få lov att nudda mark är den en markering i stadsrummet och tillför kvaliteter på en plats som tidigare enbart använts för parkering. Huset gör på så sätt stor skillnad i många människors vardag.
Genom tredimensionell fastighetsbildning lyfter arkitekturen upp huset; patienterna leds från gatan via entrétrappan upp till ett grönskande väntrum utformat som en välkomnande oas. Det är husets hjärta som får sin karaktär av exotiska växter i klimatiserade glasträdgårdar, fyllda av rikligt takljus.
En omsorgsfull organisation, styrd utifrån verksamhetens behov, strukturerar alla funktioner. Behandlingsrummen placeras i dagsljus längs fasaden, bakom en skyddande skärm av mönstertryckt glas. Integritet, avskildhet och effektivitet är ledord för byggnaden som kombinerar allvar och lekfullhet på ett sätt som berör och berikar i en viktig del av samhällsbyggandet.

Fakta:
Ansvarig arkitekt: arkitekterna SAR/MSA Gert Wingårdh och Anders Olausson, Wingårdhs
Beställare/byggherre: Privat läkarpraktik genom Christer Andersson
Program: Vårdcentral
Byggår: 2016
Adress: Rymdtorget, Bergsjön


 

Foto: Adam Mørk

Foto: Adam Mørk

Råå Förskola, Råå

I en känslig miljö – längs strandängen mellan stad och hav – skriver projektet in sig i landskapet och samspelar med det, samtidigt som det tydliggör platsens unika karaktär. Träets materialitet tillsammans med en sinnrikt veckad takform gör byggnadens uttryck såväl tillbakahållet integrerad som egensinnigt stark.
Att använda trä som material rätt igenom länkar samman konstruktion och gestaltning. Bärande innerväggar, utformade som hyllor och inredning, understryker det enhetliga intrycket. En tydlig och rationell rumsorganisation där boxar ställts in i en större volym gör huset lätt att läsa av, från entrérum till landskap. Interiör och exteriör samspelar i en upplevelserik helhet där barnets skala och närheten till naturen fått särskild omsorg.
Resultatet är en rik miljö, precis och lekfull, som på ett taktilt sätt stimulerar till lärande. Samspelet mellan ute, inne och platsens specifika kvaliteter får en central plats.

Fakta:
Ansvarig arkitekt: Dorte Mandrup, Dorte Mandrup Arkitekter
Beställare/byggherre: Helsingborgs stad
Program: Förskola
Byggår: 2013
Adress: Kustgatan, Råå


 

Foto: Rasmus Norlander

Foto: Rasmus Norlander

HSB Studio 1, Örgryte Torp

Stadsdelen Örgryte Torp utanför Göteborg växer fram i ett område med såväl äldre bostäder som naturområden och parkmark. Med avstamp i en traditionell bostadsform uppnår projektet arkitektonisk höjd och skapar sina kvaliteter i inre och yttre rum utan att störa den enkla stadsplanens idé med lamellhus i sluttande terräng.
Genom skicklig rumsgestaltning och materialbehandling – huvudsakligen svartbränt tegel – formas byggnadernas tydliga och koncentrerade karaktär i nära samspel med platsen. För de boende skapas värden som håller över tid, såsom entréplanets sociala och välkomnande ytor; den tydliga ordningen mellan gemensamt och privat; bostädernas välstuderade rum som lyfts av vackert dagsljus och får utblickar i flera väderstreck.
Genom en raffinerad och sinnlig komposition av material och ett gediget genomförande skapas vardagsarkitektur i mänsklig skala.

Fakta:
Ansvarig arkitekt: arkitekt MSA Johannes Norlander, Johannes Norlander arkitektur
Beställare/byggherre: HSB
Program: Flerbostadshus
Byggår: 2016
Adress: Örgryte Torp


 

Årets jury för Kasper Salin-priset:
Bolle Tham, arkitekt SAR/MSA
Ewa Westermark, SAR/MSA
Petra Gipp, arkitekt A MSA
Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA
Sekreterare: Tove Dumon Wallsten, SAR/MSA


Läs mer om Kasper Salin-priset


Sveriges Arkitekter delar varje år ut Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet.