Nominerade till Kasper Salin-priset 2014 - Sveriges Arkitekter

Fyra byggnader är nominerade till Kasper Salin-priset 2014. Det är samhällsbyggnadsbranschens äldsta och mest välkända pris, som delats ut sedan 1962 till Sveriges bästa byggnad. Bland de som tävlar i år återfinns terminalbyggnader, en rättspsykiatrisk klinik, ett kulturhus och ett kommunhus. Vem vinnaren är avslöjas på Arkitekturgalan den 28 november.

Se nomineringsfilmen

Foto: Per Pixel Pettersson

Foto: Per Pixel Pettersson

Brinkåsen, rättspsykiatrisk klinik, Vänersborg

Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Sven Magnus Sjögren, Sjögren Arkitekter
Beställare: Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

Den rättspsykiatriska kliniken i Brinkåsen ger uttryck för en samtida humanistisk hållning till straff och vård. I en verksamhet med mycket höga krav för säkerhet har man lyckats sätta människan i centrum. Byggnaden tjänar både den psykiskt sjuka människan såväl som den vårdande personalen, som ska vara trygg i sitt arbete. De praktiska behoven av överblick och avgränsningar i verksamheten är helt i samklang med det konstnärliga och arkitektoniska uttrycket.

Anläggningen ligger i ett skogslandskap och är uppbyggd av 14 hus placerade i en tät cirkel, som på så sätt utgör barriären mellan inne och ute. Inga staket eller andra tecken på avspärrning är synliga. Planen kan verka formalistisk men har skapats utifrån en djup förståelse för den verksamhet som byggnaden är till för. Husen är enkla rektangulära volymer som vrids och förskjuts något mot varandra i varierade höjder. I mitten av dessa ligger anläggningens uteplats, gestaltad som en park av vild karaktär eller ett omringat naturområde. Den invändiga parkens inslag av kuperade dungar, mötesplatser och planteringar lyfter anläggningen ytterligare.

De mindre husen har enkelt dekorerade och vackra tegelfasader i olika nyanser, en fin variation till en gestalt som bygger på repetition. Varje sådant hus är hemvist åt cirka sex personer och är utformade med invändiga atrium. Dessa atrium är slutna inåt men tillför kontakten med en odlingsbar gård och himlen, en funktion som ger en känsla av öppenhet och trygg boendemiljö.

En rättspsykiatrisk klinik är i sin grund en krävande verksamhet som i Brinkåsen har fått en poetisk utformning, utan att ge avkall på kraven.

 

Foto: Adam Mørk

Foto: Adam Mørk

Kristallen, kommunhus, Lund

Ansvarig arkitekt: Michael Christensen, Christensen & Co arkitekter
Beställare: Lunds kommun, Serviceförvaltningen

Det nya kommunhuset i Lund är tänkt som en första etapp i en svit kopplade byggnader på den västra sidan av järnvägsspåren. Byggnaden utgör ett monument som en ny nod i staden, en ursprunglig arkitektonisk idé som kan utgöra ledfyr i den fortsatta stadsutvecklingen i området.

Som kontorshus bygger det på idén om det stora skalet som bejakar det gemensamma och samhörighet för både anställda och besökare, med möjlighet att också uppleva den mindre arbetsgruppen. Byggnaden är i sina olika skalor elegant och väl anpassad i sina dimensioner. Mellan glasfasaden och kontorsplanen finns ett öppet utrymme som formerar och försörjer byggnaden på ett välgestaltat och kontrollerat sätt.

Volymen utgörs av en veckad W-formad plan och bjuder på lätthet och lekfullhet i fasaderna. Alla husets fasader är vackert detaljerade och tar olika skepnad åt alla håll på tomten mellan järnvägsspåren och en grön park. Denna avspegling mot omgivningen, väderstrecken och dygnets variationer är vackert utfört och tillför en stor kvalitet till platsen. En sinnrik betongfasad vetter mot stenstaden och en transparent glasfasad upplöser gränsen mot den grönskande parken. Gränsen mot grönområdet blir diffus, den veckade byggnadskroppen ger utblickar ut på gården och in igen. I och med att man rör sig i fasad ger det en ökad upplevelse av kontakt med både omgivningen och den egna verksamheten. Den släta glasfasaden mot entrétorget släpper igenom husets inre glöd och visar upp våningarnas svävande bjälklag. Invändigt uppenbarar sig olika inramningar av det skånska vidsträckta landskapet på ett sätt som gör klart att de olika rummen och fasaderna studerats ingående i alla sina aspekter.

 

Foto: Johan Fowelin

Foto: Johan Fowelin

Strömkajen, Vaxholmsbåtarnas terminal, Stockholm

Ansvariga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Pye Aurell Ehrström, arkitekt SAR/MSA Katarina Grundsell,arkitekt SAR/MSA Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA Susanne Ramel SAR/MSA, Marge Arkitekter
Beställare: Stockholms Hamnar

Strömkajens terminalbyggnader är del av ett utvecklingsprojekt för hela Strömkajen. Projektet grundas i en väl genomförd analys som tar hela området kring Stockholms ström i anspråk. Platsens kvaliteter höjs genom de tre paviljongerna med blandade funktioner. Dessa är främst till för de olika färjebolag som trafikerar kajen och innehåller både ovan och under mark flera skrymmande funktioner som är elegant dolda.

Med ett samlande formspråk har paviljongerna ett eget tydligt uttryck men underordnar sig viktiga byggnadsverk på platsen. Små trattformade volymer som adderas i olika motiv placeras så nya torglikande rum uppstår där man tidigare haft arbetskaj. Utan baksidor skapar husens form platser kring sig, för tydliga entréer, lättläst information, för försäljning, servering eller soliga sittplatser med utsikt. Man har gjort en befintlig knutpunkt med till mer av en plats att uppehålla sig och samtidigt enklare flöde för passerande.

Detaljeringen i fasadbehandlingen är precis och raffinerad. Exempel på det är plåtar med olika behandling som monterats för olika uttryck och effekter mot de olika uterummen. Dessa kopplar också på ett fint sätt till detaljer på byggnader intill och utmed vattnet.

Strömkajen är ett exempel på hantverksskicklighet, god materialhantering och arkitektens förmåga att få ihop ett komplext program. Utan att förhäva sig blir dessa små volymer av bruksbyggnader stor arkitektur.

 

Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

Väven, kulturhus i Umeå

Ansvariga arkitekter: arkitekt Rune Grasdal, Snøhetta samt arkitekt MSA Maria Olsson och arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren, White
Beställare: Väven i Umeå AB

Kulturväven är del av ett stadsutvecklingsprojekt för Umeås kajområde. Den nya byggnaden vävs in i staden och förstärker Umeås nya kulturstråk längs älven. Det är en verksamhet bestående av både privata delar med konferens och hotell samt publika delar med bibliotek, scener och ateljeer. Allt är sammanvävt som en enhetlig byggnad, programmerat utifrån en grundlig samhällsdialog. Utbudet är brett och rikt som det är planerat idag, för att kunna utvecklas och anpassas i ett framtida Umeå.

Husvolymen är ett friskt förhållande till kvarterstaden, ett sätt att inordna sig och avteckna sig med vridningar och förskjutningar i volymen. Fasaddetaljeringen är ambitiös och väl genomförd, en prefabricerad precisionsfasad av krökta glas som formar en böljande och rik volym med genomgående vågformade fönsterband.

De öppna planen ska underlätta en fri rörelse genom huset som möjliggör spontana aktiviteter. Konstruktionen underordnas det rumsliga konceptet, en skog av pelare håller de olika våningsplanen med generös rymd. Rummen är öppna med en inredning som konsekvent hålls under ögonhöjd. Så behåller man den öppna flytande upplevelsen av våningarna och utblickar från våningsplanen. Med tydlighet och precision i några få material som glas, ek, betong och metallväv har man lyckats åstadkomma väl genomtänkt och gedigen detaljering.

Kulturväven är en byggnad med kvaliteter i många dimensioner – ett ambitiöst hus som blir en signal för Umeå och kulturen. Innehållet vänder sig till allmänheten, och kan som det är gestaltat utgöra en väv av möjligheter till nya möten och kulturella uttryck.

Juryn 2014 består av arkitekt SAR/MSA Björn Siesjö, arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo, arkitekt MSA Erik Giudice och arkitekt SAR/MSA Magnus Månsson.

Vill du veta mer? Kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-1367733. Bilderna är högupplösta går att förstora och laddas ner genom att klicka på dem. De får användas i redaktionella sammanhang med angivande av upphovsman.

Kommentarer

 • katarina otz
  november 13, 2014 — 4:53 e m

  Hej! Jag är kommunikatör och jobbar i Kommunhuset Kristallen i Lund. Det är fantastiskt kul att vara nominerad och vi är superstolta och håller tummarna för att det ska hålla hela vägen. Vet inte om jag schabblat med det tekniska på nåt sätt, men det verkar bara finnas EN film om EN av byggnaderna. När kommer filmen om Kristallen? m v h katarina

  • Ariella Nisell
   november 19, 2014 — 1:33 e m

   Hej Katarina, Vi har gjort en film om varje pris. För att skapa mer intresse och större förståelse om innebörden av priset, men samtidigt inte låta den bli allt för lång, har vi valt att visa upp ett exempel från de nominerade. Därutöver finns texter och bilder om alla nominerade bidag på vår webbplats. Hälsningar, Ariella Nisell

 • Jens Linnet
  november 16, 2014 — 10:05 e m

  Hej, Fantastiskt att Brinkåsen blivit nominerad. Men jag kan inte låta bli att undra mig över att Landskapsarkitekterna inte också nämns? Även om priset tildelas bygnings arkitekten, så är landskapet en viktig del av projektets styrka. Landskapet är även beskrivet som en del av motiveringen. Därför menar jag också att vi bör nämnas i förbindelse med projektet. Vänliga Hälsningar Jens Linnet, Sagsarkitekt på Brinkåsen för Algren og Bruun Landskapsarkitekter

  • Elisabet Näslund
   november 17, 2014 — 2:45 e m

   Hej Jens! tack för din synpunkt! Sveriges Arkitekters policy är att vi på webbsidan endast nämner det nominerade objektets ansvariga arkitekt och beställare. I den tryckta publikation som vi varje år ger ut återfinns däremot andra konsulter. Det är möjligt att vi reviderar denna policy men det kommer inte att ske i år. Varma hälsningar, Elisabet Näslund

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *