Nominerade till Kasper Salin 2019 - Sveriges Arkitekter

Nu avslöjas vilka fyra hus som kan vinna Kasper Salin-priset för årets bästa byggnad 2019. Skola, kontor och bostäder – alla bidrar de till att göra människors vardag lite bättre. Priset är Sveriges äldsta och mest prestigefyllda arkitekturpris och delas ut på Arkitekturgalan den 10 mars.

Här är de nominerade till Kasper Salin-priset 2019:

Adolfsbergsskolan, Knivsta

Adolfsbergsskolan. Foto: Åke Eson Lindman

Juryns motivering:

Utgångspunkten är ett pedagogiskt program och stark samverkan mellan arkitekt och beställare i en involverande process. Därifrån har planlösningar och volym har tagits fram i dialog, utifrån funktionsbehov och krav på hållbarhet. Med säker hand har arkitekten skapat en robust och tydlig skola, med ljusa och generösa ytor för både samvaro och mer koncentrerat arbete. Skolan är väl placerad i landskapet. Den är placerad på kanten till en slänt, med entré mot stadsdelens nybyggda bostadskvarter. Skolgård och utemiljöer är vända mot ett öppet landskap, vilket skapar ett fint förhållande mellan yttre och inre rum. Klassrummen är placerade i yttre fasad och i skolans mitt blir en stor inre trappa central kommunikationsnod, auditorium och en naturlig samlingspunkt – ett samlande torg. Inredningen samspelar väl med byggnaden, som är anspråkslös i konstruktion och materialval, men välartikulerad i sitt uttryck. Med hög inlevelse och ett pragmatiskt förhållningssätt till en låg budget tillför Adolfsbergsskolan många kvaliteter och upplevelser för såväl stadsdelen som dess elever och personal.

Projektfakta:
Arkitekt:
LLP arkitektkontor. Ansvarig arkitekt SAR/MSA Mattias Palme. Handläggande arkitekt SAR/MSA Kristina Ahlström, handläggande arkitekter MSA Mikaela Samuelsson och Fredrik Larsson. Medverkande arkitekt Adils Runkvist. Ansvarig arkitekt SIR/MSA Eva Nyberg, Nyréns.
Beställare: Tomas Lindgren, Knivsta kommunfastigheter samt Hans Åhnberg och Eva Mårtensson, Knivsta kommun.
Övriga: Ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Danielsson, Karavan landskapsarkitekter. Rektor Pia Smårs, Adolfsbergsskolan, projektchef Stefan Mårtensson och platschef Niklas Karlsson, Arcona, projekteringsledare och beställarrepresentant Kent Sterby, Byggledarna Sigtuna, passivhusexpert Simone Kreutzer, IG Passivhus Sverige, ljusdesigner Alexandra Schremer, PQR, akustiker Anders Nyman, Akustikkonsulten AB, konstruktör Niklas Brolund, Knut Jönsson Ingenjörsbyrå i Sigtuna AB och installationssamordnare Fredrik Bjurbo, Afry.


Kvarteret Stenhöga, Solna

Kvarteret Stenhöga. Foto: Åke Eson Lindman

Juryns motivering:

Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekten skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala. Att röra sig genom kvarteret blir på så sätt behagligt och trivsamt. Byggnadernas fasader i ljust tegel har murats på plats med stor hantverksskicklighet och med genomarbetade, eleganta detaljer i exempelvis entrépartier och fönsternischer. En större huskropp i två volymer bryts skickligt ned i enheter, dels för att skapa fler hörnlägen och goda ljusförhållanden för inre arbetsplatser, dels för att få ett antal större takterrasser och utblickar. Alla tak nyttjas konsekvent. De tillgängliggörs och ger på ett okomplicerat sätt stor kvalitet till brukarna. I vardera huvudvolym har arkitekten skapat ett generöst trapphus med stor omsorg om detaljer. Det fungerar som vertikal nod och länk mellan olika arbetsplatser. Höga krav på hållbarhet präglar byggnaden, som lågmält och stilsäkert har ambitionen att hålla över lång tid.

Projektfakta:
Arkitekt:
Tham & Videgård. Ansvariga arkitekter SAR/MSA Bolle Tham och Martin Videgård. Handläggande arkitekt SAR/MSA Ibb Berglund. Medverkande arkitekt: arkitekter SAR/MSA Eva Johansson, Gustaf Fellenius, Hanna Michelson, Mikael Stenqvist (handläggande, tävlingsskede), Mårten Nettelbladt, Simon Nilsson och Stina Johansson, arkitekter MSA Axel Theman, Gustav Bergström, Hannes Karlsson, Joacim Wahlström, Per Holmqvist och Rebecca Edwards Mannheimer samt arkitekter Cecilia Holmboe, Jonas Tjäder, Linda Högberg Andersson, Lovia Roegind, Mia Nygren och Samuel Vilson. Praktikanter Andrea Berois och Isabelle Easterling.
Beställare: Viktor Sandberg och Maria Lidström, Humlegården.
Övriga: Urban Pihl arkitektkontor (tillgänglighet), landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Kling, Land, Conny Höggren, Hillstatik (K), Leif Larsson och Martin Eriksson, PO Andersson (V), Jörgen Skoglund, ikkab (E), Henric Fält, Brandkonsulten, Anna Berglöw, Afry (akustik) och miljökonsult Sofie Åberg.


Brf Viva, Göteborg

Brf Viva. Foto: Ulf Celander

Juryns motivering:

Med stor respekt för plats och boende har arkitekten skapat ett komplex med många  bostäder och lokaler på en otillgänglig sluttning i ett befintligt bostadsområde. Forskning med fokus på hållbarhet är knuten till projektet, vilket gör det till en testbädd för bostadsutveckling.  Höga lamellhus är placerade som skivor tvärs mot sluttningen och förbundna med lägre volymer längs slänten. Resultatet blir inre gårdsrum med stora kvaliteter. Byggnadernas placering innebär att platsens ljusförhållanden utnyttjas rikt. Den skapar även en serie utblickar både för boende och allmänhet, som fritt kan röra sig genom området. Stom- och fasadsystem utvärderades tidigt i projektet, bland annat utifrån då rådande miljöhänsyn, och stor omsorg har lagts på den taktila känslan i bearbetningen av de dominerade materialen betong och trä. Tydliga sekvenser av privata och mer offentliga zoner samt generösa gemensamma lokaler som vinterträdgård, cykelgarage och arbetsplatser, liksom de gårdar som binder samman byggnaderna till en sammanhållen helhet tillför platsen stora kvaliteter.

Projektfakta:
Arkitekt:
Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer. Ansvariga arkitekter SAR/MSA Andreas Norrman och Christer Malmström. Handläggande arkitekt SAR/MSA Mattias Gunneflo. Handläggande ingenjör Robert Grandin.
Beställare: Mikael Ahlén, Riksbyggen.
Övriga: Landskapsarkitekt LAR/MSA Sabina Richter och landskapsarkitekt MSA Johanna Zetterlund, 02 Landskap.


Bostadskvarteret Brunstorp, Huskvarna

Bostadskvarteret Brunstorp. Foto: Arrhov Frick.

Bostadskvarteret Brunstorp. Foto: Arrhov Frick.

Juryns motivering:

På en av tidigare exploatörer ratad tomt, intill E4 utanför Huskvarna, åstadkommer arkitekten attraktiva bostäder med pragmatism och stringens. I tät dialog mellan arkitekt, byggherre och konstruktör skapas en specifik typologi med större lägenheter för att komplettera det utbud av villor som redan finns i området. Ett mål har varit att bygga billiga bostäder för en ny målgrupp. Som bullerskydd vänds loftgångar och inklädda entréer mot motorvägen, medan stora balkonger och terrasser öppnar upp huset mot Vättern. De modulbaserade byggsystemen har styrt många val men i en tydlig prioritering av grundkvaliteter har ett fåtal mer påkostade detaljer, som stora skjutpartier i glas ut mot terrasserna, fått extra omsorg. Byggnadernas tak utnyttjas för gemensamma lokaler och ytor tillgängliga för de boende att ta i bruk. Ett radikalt grepp med en tydlig arkitektonisk idé tillför platsen oväntade värden och ger bostäder med stora inre kvaliteter. Projektet visar på möjligheter och alternativ för dagens gängse bostadsbyggande.

Projektfakta:
Arkitekt:
Arrhov Frick Arkitektkontor. Ansvariga arkitekter SAR/MSA Johan Arrhov och Henrik Frick. Handläggande arkitekt MSA Carlos Nieto Cid. Medverkande arkitekter SAR/MSA Roberta Corradetti, Milan Simsic och arkitekt MSA Malin Skafvenstedt. Medverkande byggnadsingenjör: Viktor Lindström.
Beställare: Gustaf Hjertquist, Tosito.
Övriga: Totalentreprenör Gärahovs Bygg AB och prefabdesigner Benediktas Dervinis.