Nominerade till Guldstolen 2016 - Sveriges Arkitekter

Collage_guldstolen_2016

 

Tre restauranger och en hudvårdsbutik kämpar om segern i Guldstolen, Sveriges Arkitekters pris för bästa inredningsarkitektur. Några tydliga trender i Inredningssverige 2016 är lokala uttryck och omsorg om detaljer. Arkitektur används också allt mer som ett verktyg för att förhöja profilen på den verksamhet som ska pågå i miljön.

– Juryn har nominerat fyra starka inredningar som alla på ett utmärkt sätt lever upp till prisets krav på en kombination av innovation och funktion. Gemensamt är en stor omsorg om detaljerna och att de har getts ett unikt uttryck som bottnar i den verksamhet som bedrivs i lokalen, säger Daniel Golling, talesperson för Guldstolsjuryn.

Årets nominerade

Foto: Ludger Paffrath

Foto: Ludger Paffrath


Aesop SoFo, Stockholm

Spektakulär. Associationerna till ordet går i alla möjliga riktningar utom mot just den här inredningen. Ändå besitter Aesops senast öppnade butik i Stockholm den främsta egenskap som utmärker all arkitektur, skapad utifrån målet att vara spektakulär: framför det blygsamma fönstret håller flanörerna tillbaka sina steg och de böljande väggarna i alfanér suger in besökare i lokalen. Allt detta åstadkoms med medel som Gunnar Asplund hanterade till perfektion i Skogskyrkogården.
I Aesopbutiken har arkitekterna skapat en helhet av den detaljen och resultatet är att det blygsamma butiksrummet växer. Den ögonblickliga överskådligheten har skickligt parats med en mystik som kommer av att de böljande väggarna döljer vrår i lokalen. Att inredningen utöver detta dessutom gör vad den ska – visar upp Aesops hudvårdsprodukter – är inte mer än vad som kan förväntas av ett gott arkitektarbete.

Arkitekt: In praise of shadows genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Fredric Benesch och SAR/MSA MAA Katarina Lundeberg
Byggherre: Aesop


 

Foto: Idha Lindhag

Foto: Idha Lindhag

Bar Central, Birger Jarlsgatan, Stockholm

Restaurangen är, i många hänseenden, sin egen art. Köket tillägnas den centraleuropeiska matkulturen och inredningen väjer varken för spetsbroderier eller flaskbottnar. Uglycute har med inredningen till Bar Central i Stockholm visat vilka mästare de är på att skapa inredningar präglade av självsäker innovation som i händerna på andra lätt slagit över i scenografisk kitsch.
Färg- och materialval helt renons på ängslighet har gjort Bar Central till en inredning som inte löper risk att beröras av mat- och inredningstrendernas snabba svängningar. Inredningen manar fram föreställningar om anrik centraleuropeisk café- och restaurangkultur. Samtidigt väjer den elegant för etiketter och -ismer som vill inordna den i tydliga fållor och enkelt definierade fack.

Arkitekt: Uglycute genom arkitekt A/MSA Fredrik Stenberg
Byggherre: Vinomati


 

Foto: Åke E:son Lindman

Foto: Åke E:son Lindman

Restaurang Koka, Göteborg

Västsvensk gastronomi med västsvensk inramning. Så kan restaurang Koka i Göteborg sammanfattas. Resultatet av ”gräv där du står”-inställningen till uppgiften har i arkitekternas händer resulterat i en restaurangmiljö vars lokala förankring är så subtil att den inte någonstans höjer sig över den lågmäldhet som krävs för att en restaurang ska bli en lokal där måltider kan intas under stillsamt konverserande.
I kontrast till de utstuderade möbelvalen och inredningsdetaljerna framträder de stora greppen tydligare. De är få och samspelar synnerligen väl. Golv och väggar i furu för tankarna till en vinlåda och de bordeauxröda textilskärmarna som ramar in det dekorerade glastaket döljer tekniska installationer och tar ned ljudet till en behaglig nivå.

Arkitekt: Bornstein & Lyckefors Arkitekter genom ansvarig arkitekt Johan Olsson, arkitekter SAR/MSA Per Bornstein, Andreas Lyckefors
Byggherre: Restaurang Kock & Vin


Foto: Anders Thessing

Foto: Anders Thessing

Luzette, Stockholm

Med Luzette har Centralstationen i Stockholm fått något den länge saknat. På järnvägsstationen, en plats vi anländer till och reser ifrån men sällan har anledning att uppehålla oss, samsas avskedets och återseendets känsloyttringar med kommersialism. Mellan dessa motpoler mitt i all flyktighet finns nu, tack vare Luzettes ankomst, en plats som gör anspråk på permanens.
Stationens gängse restaurangutbud är snabbmatskedjornas – vad de serverar liksom miljöerna det görs i bär de kortsiktiga trendernas alla kännetecken. I kontrast till detta utstrålar Luzette – med delarna restaurang, bar, take away-butik, bageri och kök – den självklarhet och tidlöshet som kommer av att dess arkitekt har en erfarenhet och lyhördhet för uppdraget och miljön som gör att han både är i fas med sin samtid och bidrar till att forma den.

Arkitekt: Ansvarig arkitekt SIR/MSA Jonas Bohlin. Handläggande: arkitekt SAR/MSA Kalle Dinell
Byggherre: Svenska Brasserier


 

Årets jury för Guldstolen
Gunilla Allard, arkitekt SIR/MSA
Helena Allard, arkitekt I MSA
Anna Wallerstedt Öberg, arkitekt SIR/MSA
Karin Johansson, konstnär
Daniel Golling, journalist
Sekreterare: Ina Flygare


Läs mer om Guldstolen


Priset ska belöna en nyligen färdigställd inredning. Miljön ska ha högt konstnärligt, innovativt värde samt vara funktionell och välgestaltad.