Nominerade till Bostadspriset 2018 - Sveriges Arkitekter

English text here

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Bostadspriset för att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige. Priset belönar ett nybyggt bostadshus eller bostadskvarter av hög arkitektonisk kvalitet. Årets fyra nominerade är utvalda bland ett 70-tal inskickade förslag. Juryn har därefter besökt 19 bostadshus för att på plats kunna studera bland annat hur de förhåller sig till omgivningen, hur planlösningarna fungerar och hur de nytänkande lösningarna möter verkligheten.

De nominerade är:

79&Park, Stockholm

Bostadsrättshus med 168 lägenheter

Ansvariga arkitekter: Bjarke Ingels, Finn Nørkjaer, Jakob Lange och Per Bo Madsen
Beställare: Oscar Engelbert, Oscar Properties
Team: Entreprenadchef Johan Lindström, designansvarig inredningsarkitekt MSA Andreas Farkas, designchef Herman Persson och Hampus Asp, landskapsarkitekt LAR/MSA Jan Adolph, Dipl.Ing, AJ Landskap AB
Adress: Sandhamnsgatan 79, Stockholm

Foto: Laurian Ghinitoiu

Foto: Laurian Ghinitoiu

Juryns motivering:
Den strikt komponerade planen står i kontrast mot den fria komposition som formar byggnadsvolymen. Resultatet blir ett för Stockholm unikt möte mellan park och stad. Kvarteret gestaltar ett avslut från två håll: Nationalstadsparken löses upp i de terrasser som bygger upp bostadskvarteret och Gärdets storskaliga kvartersstruktur trappar med mycket grönska ner mot Sportfältet. Genom valet av växter sker en förvandling; naturen är stiliserad, upphöjd. Husets estetik har lämnat traditionella referenser. Årstidernas växlingar visar sig i grönskan som präglar husvolymerna. Växtligheten går bortom värden som trevnad och grönytefaktor. Istället inbjuder den till existentiella tankar om människa, natur och stad. Den fria formen ger flera bostadstyper – olika i planlösning, höjder och utblickar. Några bostadskvaliteter är sällsynta och nyskapande. Mest uppenbara är terrasserna, inbäddade i växter, privata eller gemensamma. En plats för kontemplation mitt i staden. Det poetiska anslaget framträder starkare än det praktiska. 79&Park är ett enskilt initiativ med bostaden som byggkloss, vilket skapar ett starkt landmärke i Stockholms innerstad. Ett initiativ värt respekt som ger hopp om framtiden.

Inspiration Rosendal, Uppsala

Bostadsrättshus med 347 lägenheter

Ansvariga arkitekter: Christensen & Co Arkitekter genom arkitekt MAA Michael Christensen och arkitekt SAR/MSA Mikael Ahrbom
Beställare: Gorgen Abrami och Henrik Svanqvist, Rosendal Fastigheter
Team: Arkitekt MAA Andreas Michelsen, arkitekt SAR/MSA Peo Kulin, landskapsarkitekt LAR/MSA Kristina Ehrstedt, konstruktör Kurt Fransson och Mattias Tapper, totalentreprenör
Adress: Torgny Segerstedts Allé 21, Uppsala

Foto: Sara Brehmer

Foto: Daniel Pettersson

Planritning Inspiration Rosendal

Situationsplan Inspiration Rosendal

Juryns motivering:
Kvarteret utgör startskottet för en ny stadsdel i Uppsala. Som en stad i staden förenas sinnrikt ett stort utbud av kommersiell service och mötesplatser med de 347 smålägenheterna. Stora gemensamma rum i varje hörn är resta över gatan och fångar blickar från torg och gatukorsningar som inbjuder till möten. I ett hörn finns ett gym i sex våningar, i ett annat en upphöjd danssal. Båda framstår som gigantiska lyktor. Taket har sitt landskap av mötesplatser, grönska och träningsrum, exempelvis en löparbana på 200 meter och ett bollhus för streetbasket intill en soltrappa. Risken för ofrivillig ensamhet är kraftfullt bortbyggd. Bostäderna är små till ytan, med låga och höga rum som skapar kontrast. Husets repetitiva och välproportionerade fasader är uppbyggda kring ett fyra meter högt modulsystem, där matbutiken ryms utan att dominera. Balkonger, terrasser eller franska fönster länkar bostaden till gatan. Materialen är få och ger ett vänligt uttryck: väggar i ljus puts och fönster och dörrar i massivt lärkträ. Här finns ett starkt driv att bygga en stadsdel med bra mötesplatser, där bostaden ingår i ett rikt socialt sammanhang. Detta, liksom den mästerliga förmågan att komponera nyskapande lösningar för en svår bostadstyp, imponerar och tjänar väl som förebild.

Lyceum, Stockholm

Två hus bildar en bostadsrättsförening med sammanlagt 69 lägenheter

Ansvarig arkitekt: arkitekt SAR/MSA Andreas Martin-Löf
Beställare: Oscar Engelbert och Herman Persson, Oscar Properties
Team: Byggnadsingenjörer Edgar Mann och Kristin Karl, arkitekter SAR/MSA Adrian Utrilla och Gregor Sutherland, landskapsarkitekt LAR/MSA Johan Paju, byggnadsantikvarie Stellan Ridderstrand, arkitekt MSA Giuliana Conciauro samt länsstyrelsens representant Britta Roos
Adress: Teknologgatan 8, Vasastan, Stockholm

Foto: Erik Lefvander

Foto: Erik Lefvander

Typplan fd Farmaceutiska institutionen, Lyceum

Typplan fd Zootomiska institutionen, Lyceum

Juryns motivering:
I Vasastan i Stockholm har två byggnader – Zootomiska och Farmaceutiska instituten – transformerats från universitetsbyggnader till bostadshus. Lyceum anno 2016 är ett i högsta grad relevant ombyggnadsprojekt med starka interiöra och exteriöra kvaliteter. Arkitekturens ursprungskaraktär har förvaltats med varsam hand samtidigt som boendet berikats med nya och betydelsefulla tillägg. Mellan de två huskropparna råder ett finstämt samspel. Tillägg i fönstersättning och kulörer förstärker det yngre husets säregna glasade uttryck och förhåller sig med kulörtoner som harmoniserar väl till 1800-talsbyggnadens tidstypiska karaktär. Projektet hämtar inspiration från husens historia och dess givna förutsättningar utan att fastna i historiserande manér. Bostädernas öppna och rationella planlösning präglas av ljus och rymd där byggnadernas ursprungsarkitektur skapat förutsättningar för stora boendekvaliteter i form av vackra rum, oväntade proportioner och finurliga detaljlösningar. Det mest hållbara huset är det som inte rivs. Genom den vackra ombyggnaden och den imponerande lyhördheten för boendets många kvaliteter säkerställs husets fortlevnad. Lyceum är väl värt att uppmärksammas.

Ohboy, Malmö

Hyreshus och hotell med 55 lägenheter och 31 hotellrum

Ansvariga arkitekter: arkitekt SAR/MSA Cord Siegel och Axel Hauschild
Beställare: Hauschild + Siegel Construction
Team: arkitekt SAR/MSA Martin Stavenow Svensson (handläggande), arkitekt SAR/MSA Anders Gustafsson (handläggande), Ellen Mendel-Hartvig, arkitekt SAR/MSA Hanna Larsson, Ingrid Wingård, Malin Bosrup, René Andersson och landskapsarkitekt MSA Ola Nielsen
Adress: Lilla Varvsgatan 24, Västra hamnen, Malmö

Foto: Ole Jais

Foto: Peter Carlsson

Ohboy planritning vån 6

Ohboy planritning vån 7

Juryns motivering:
Vid Stapelbäddsparken i Västra hamnen i Malmö står ett lekfullt och egensinnigt hyreshus i betong med ett annorlunda hotell i gatuplan. Hotellrummens gröna entréer med tillhörande lånecykel och träd bidrar med en tydligt artikulerad bottenvåning som berikar gatumiljön. Utformningen präglas av kopplingen till skejtparken intill, genom balkonger och terrasser som vänder sig mot parken. Det estetiska uttrycket liksom materialen betong och trä, ger lägenheterna en säregen och rustik karaktär. Bostadshusets arkitektur känns uppfriskande, innovativ och inspirerande. Innergårdens välplacerade och täta grönska förmedlar en intensiv känsla av skog mitt i staden. På en mycket liten yta har det givits plats för växtlighet och avrinningsbäddar. Genom grönskan löper en spång av ekplank till hotellrum och cykelförvaring. Ohboy tillför den övriga staden stora sociala och ekologiska hållbarhetskvaliteter, inte minst genom fokus på cykeln som ett alternativt färdmedel. Det känns självklart att ta in cykeln i vardagsrummet. Sättet att samla flera boendeformer och det personliga tilltalet är lika unikt som inspirerande. I dagens byggande är det kvaliteter som bör lyftas fram.

Om juryn:

Bostadsprisjuryn ska enligt stadgarna för priset särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas. Den består av erfarna bostadsarkitekter och utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur. I övrigt jobbar den fristående från förbundet.

Årets jury består av arkitekt SAR/MSA Ingrid Reppen (ordförande), arkitekt SAR/MSA Kajsa Crona, arkitekt SAR/MSA Susanne Ramel och arkitekt SAR/MSA Peter Hulting samt landskapsarkitekt LAR/MSA Alf Orvesten. Jurysekreterare är arkitekt SAR/MSA Sandra van Rooij Edfelt.

Kommentarer

Kommentarer inaktiverade.