Nominerade till Bostadspriset 2017 - Sveriges Arkitekter

När juryn för Sveriges Arkitekters Bostadspris granskat dagens bostäder har de sett en trend med relativt ensidiga projekt, byggda för en och samma kundgrupp och för vad beställaren tror marknaden förväntar sig. Juryn har valt att premiera bostäder som på olika sätt utmanar förväntansbilden till Bostadspriset 2017. De nominerade är: ett äldreboende i Örebro samt stadsradhus och en ombyggd fabrik i Stockholm.

– Trenderna i bostadsbyggandet i Sverige har under en tid varit att vi bygger en relativt ensidig produkt. De projekt som juryn valt att premiera är bostäder som vågar utmana bilden av en förmodad förväntan, framför allt i synen på rummens organisation och proportioner. Rumsstorlekar, flöden, dagsljus och utblickar är bärande delar i en bra bostad och en utgångspunkt för de nominerade, säger juryns talesperson Kajsa Crona, bostadsstrateg på Sweco och adjungerad professor i Boendets arkitektur på Chalmers.

Läs hela pressmeddelandet och ladda ned högupplösta bilder här

Jurymedlemmar 2017:

Cord Siegel, arkitekt SAR/MSA
Per Johanson, arkitekt SAR/MSA
Kajsa Crona, arkitekt SAR/MSA
Stefan Sjöberg, arkitekt SAR/MSA
Ingrid Reppen, arkitekt SAR/MSA
Sekreterare: Julia Hertzman

Chokladfabriken

Foto: Johan Dehlin

Juryns motivering: En före detta chokladfabrik från 1920-talet och ett kontorshus från 1970-talet har gjorts om till 85 bostäder i ett nyskapande projekt. Med till synes enkla medel återanvänds betongstommen på ett hållbart och nytänkande sätt. Fasaden är i linje med omgivande hus men skapar, med sitt mörka enkla uttryck, ändå en paus i gatans rytm och fungerar anmärkningsvärt väl i sitt sammanhang. Arkitekterna ville både behålla stommen och bygga ut huset ända ut mot gatan. Lösningen på det djupa hus som uppstod är ett atrium i kärnan samt vinterträdgårdar. Gården är tillåtande och tillgänglig – som gjord för att användas. Arkitekterna har arbetat undersökande med planlösningen; den ovanliga lägenhetstypen sticker ut med fina detaljlösningar och bra rumsliga förhållanden. Med en välfunnen balans mellan gammalt och nytt och en snillrik atriumlösning lyckas projektet nytolka platsens själ. Chokladfabriken visar en väg framåt inom ombyggnad som branschen behöver bli bättre på.

Foto: Johan Dehlin

Foto: Johan Dehlin

Foto: Johan Dehlin

Beställare: Oscar Properties, genom Herman Persson
Arkitekt: Jägnefält Milton
Team: arkitekt SAR/MSA Konrad Milton och Calle Jägnefält (ansvariga), Michael Mleczko, Jägnefält Milton, arkitekter SAR/MSA Helena Thomann och Mattias Olsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, planeringsarkitekter FPR/MSA Sofia Westerlund och Abdallah Azam, Nyréns Arkitektkontor.

Trädgårdarna

Foto: Johan Fowelin

Juryns motivering: Ett vård- och omsorgsboende strax utanför Örebro med 81 smålägenheter, gjort med stor inlevelse i äldres villkor. Exteriörens enkla former anknyter till lantbrukets byggnadstyper både som form och i attityd. Trädgårdarna väcker känslor – både kring åldrandets villkor och arkitektens roll i samhället. Arkitekterna trollar yrkesskickligt bort de av nödvändighet uppställda villkoren för vård- och omsorgsboendet som bostad, arbetsplats och besöksmål, i en miljö som präglas av lekfullhet och omsorg i material och detalj. Intressanta flöden mellan platser för aktiviteter ger goda rumssamband och fina siktlinjer. Projektet är flexibelt och ger utrymme åt flera sorters liv. De gemensamma utrymmena har alla närhet till grönska; samspelet mellan gårdens rum och de halvklimatiserade trädgårdsrummen är poetiskt och vackert utformat. Trädgårdarna vänder sig inåt men har utomhuskänsla året runt.

Foto: Johan Fowelin

Foto: Johan Fowelin

Foto: Johan Fowelin

Beställare: Örebro kommun genom Marie Villman/Skanska Sverige genom Thorbjörn Lidvall
Arkitekt: Marge Arkitekter
Team: arkitekter SAR/MSA, Susanne Ramel, Linda Björn och Katarina Grundsell (ansvariga), Moa Wendt, Frida Bengtsson, Johanna Karlsson, Magnus Svensson, Jennie Enwall, Eli Nurbo, Johanne Vestergaard, Selma U Johansson, Ethem Erdogan och arkitekt MSA James Ford samt Simon E Hinnerud och Dennis Eriksson, Marge Arkitekter, arkitekt MSA Anna Pang, Pang Arkitekter samt landskapsarkitekter LAR/MSA Alf Orvesten och Marta Wännman och landskapsarkitekt MSA Lina Andersson, Land arkitektur

Zenhusen

Foto: Ola Jonsson

Juryns motivering: Zenhusens två längor med 18 bostäder i Norra Djurgårdsstaden är ett skickligt svar på en mångfasetterad stadsplan och ett välhanterat möte mellan den nya stadsdelen och det pastorala landskapet. Bebyggelsen består av radhus som delvis staplats på varandra. Det nära förhållandet till gågatan dit husens entréer vänder sig är trivsamt utformat. Zenhusen möter gränden mellan husen, ett sinnrikt inslag i stadsplanen, med intima entréplatser och gemensamma utrymmen under tak. Ett hus står delvis på pelare vilket ger en fin koppling till bostadsgården intill. Arkitekterna har laborerat med husens volymer för att maximera utsikten, så har även en tilltalande variation i höjd och djup uppnåtts. Även interiört finns, trots relativt begränsade mått, ett tilltalande flöde mellan rummen, siktlinjer och andra kopplingar till omgivningen. Den påkostade exteriören där materialen är corten, trä och skiffer vittnar om stort engagemang och ett lyckat samarbete.

Foto: Ola Jonsson

Foto: Ola Jonsson

Foto: Ola Jonsson

Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin genom Jerker Wallin och Johan Ehnström
Arkitekt: C.F. Møller
Team: arkitekt MSA, M. Arch. Ola Jonsson (ansvarig arkitekt), arkitekterna SAR/MSA Bo Lidberg, Nikolaj Jakobsen, Lene Davidsen, Isak Abraham, Cesar Patin Lapausa, Lotta Wågmark, Anna Szkurlat, Mads Mandrup och Andreas Brännvall – C.F. Møller och landskapsarkitekt LAR/MSA Ulf Nordfjell.