Nominerade till Bostadspriset 2015 - Sveriges Arkitekter

Bostadspriset delas ut av Sveriges Arkitekter vartannat år för att belöna ett aktuellt bostadshus eller bostadsområde av hög arkitektonisk klass och för att visa goda exempel.

Bohus 5, Malmö

Bohus 5 Malmö. Foto: Ole Jais.

Bohus 5 Malmö. Foto: Ole Jais.

Ett rött torn har landat i Malmö och stärker platsen och stadsbilden. Bostäder för det lilla hushållet får fina lösningar/detaljer och sociala nav i form av en tvättstuga för hela kvarteret.

Invid Dalaplan i Malmö har MKB på en kvartersgård byggt ett 15 våningar högt rött torn. Genom ett djärvt tillägg på en bakgård och ett gediget arbete med kringliggande stråk skapas både trygghet för de boende och en signal om pågående förändring. En väl gestaltad volym som stärker både platsen och stadsbilden. För att komplettera utbudet i kvarteret och erbjuda unga och små familjer centrala bostäder rymmer det nya huset främst små lägenheter, nästan enbart tvåor. De flesta av dem har ett burspråk, alla har generösa fönster, utsikt och ljus från minst två håll. Bottenvåningen har utformats som kvarterets nya sociala medelpunkt, en mötesplats för både nya och gamla hyresgäster. Här har man valt att placera en ljus och rymlig tvättstuga, som blir en naturlig träffpunkt eftersom den också fungerar som samlingslokal. Lokalen öppnar sig mot gården, som rustats upp och bland annat erbjuder sitt- och matplatser, och som har blivit ett socialt nav.

Fakta: Bohus 5, Malmö
Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mats White, Jais arkitekter
Medverkande: Arkitekt SAR/MSA Jonas Johansson, Jais arkitekter
Konsulter: Svenska Landskap AB (landskapsarkitektur), Conbytec (K), Abetong, Climat 80 (V), Imtech VS Teknik, Emil Lundgren Skåne (E)
Byggherre: MKB Fastighets AB


 

Nya Helsingkrona Nation, Lund

Nya Helsingkrona Nation, Lund. Foto:  Felix Gerlach

Nya Helsingkrona Nation, Lund. Foto: Felix Gerlach

Kompisboende i koppar. Med egen förvaltning har studentnationen satsat extra på gemensamma ytor, materialval och hög kvalitet i utförandet samt utvecklat en ny typ av kompisboende.

Mitt på LTH:s Campusområde invigdes i augusti Helsingkrona nations nya studentbostadshus med 69 lägenheter för cirka 140 studenter.
Huset är utmanande högt, med sina 13 våningar i koppar markerar det tydligt att Nationen valt att satsa på sina studenter. Egen framtida förvaltning av huset har också lett till extra satsningar, både vad gäller program, materialval och hög kvalitet på utförande. I husets bottenvåning finns café och studieplatser, öppna för alla, samt två marklägenheter. Takvåningen rymmer en samlingslokal för Nationen. De elva våningarna däremellan är ”kompislägenheter”, där trerummare utformats så att två studenter delar på kök, bad och vardagsrum. Bostadsplanerna har växt fram i brukarsamverkan, exempelvis genom arbete med prototyp i full skala. Resultatet är lägenheter med utblickar i flera väderstreck och smarta lösningar som erbjuder ett nytt alternativ till den klassiska studentkorridoren.

Fakta: Nya Helsingkrona Nation, Lund
Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Mattias Hedberg Ek, Fojab
Medverkande: Arkitekter SAR/MSA Lars Palm, Magnus Tellhed, Marco Pusterla, Olivier Gras, arkitekt MSA Ola Lidén och Kristina Freij
Konsulter: Sweco Structures (K), ÅF Infrastructure (V), Elkonsult AB, Firetech Engineering (Br), Tyréns (akustik)
Byggherre: Helsingkrona Nation


 

Brf O’hoj, Västra hamnen, Malmö

Brf O’hoj, Västra hamnen, Malmö. Foto: Ole Jais

Brf O’hoj, Västra hamnen, Malmö. Foto: Ole Jais

I god samklang med omgivningen staplas radhus på varandra. Personliga lösningar och rationell utformning ger bostadsrätter med hög arkitektonisk rumslig kvalitet och gröna lösningar.

I den nya stadsdelen Västra Hamnen i Malmö har Brf Ohoj växt fram, planerat i nära samarbete med framtida boende. Huset innehåller tio bostäder, utformade som radhus, staplade på varandra. Stor vikt har lagts vid mötet mellan bostad och omgivning, där landskapsarkitekturen är en integrerad del av helheten. De fem övre radhusen sammanlänkas av en kombinerad terrass/loftgång från vilken gemensamma trappor leder till både gata och gård. Samtliga bostäder har tillgång till en gemensam uteplats, förråd och bastu. Små trädgårdar utanför radhusen i markplan bildar fond för den allmänna gården som, liksom gatan, blir en naturlig mötesplats boende emellan. Hållbarhetsmål och vilja till flexibilitet präglar husets estetik. Prefabricerad betong ger, utan att begränsa utformningen, både rationell ekonomi och karaktär. Genom att utnyttja bostadens volym ges möjlighet till personliga lösningar och stora rumsliga upplevelser.

Fakta: Brf O’hoj, Västra hamnen, Malmö
Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Cord Siegel och Axel Hauschild, hauschild + siegel
Medverkande: Arkitekt SAR/MSA Martin Svensson
Konsulter: MORF Landskapsarkitektur, Structor Bygg (K), PQR (VS), Veab (V), Per Landgren Elkonsult
Byggherre: hauschild + siegel


 

Kv Tappen, Annedal, Stockholm

Kv Tappen, Annedal, Stockholm. Foto: Joliark

Kv Tappen, Annedal, Stockholm. Foto: Joliark

En skulptur för boende, karaktäriserad av bra planlösningar, omsorg om detaljer och precision i utförandet.

I Annedal bildar två nybyggda huskroppar i galvaniserat stål en skulptur för boende. Ett fristående gemensamt trapphus, placerat i vinkeln där de två husen möts, kopplar samman och leder till breda loftgångar som på varannan våning fungerar som gator och sociala rum framför bostäderna. Mellan de bägge huskropparna finns en gemensam gård. Husen rymmer 44 bostäder, såväl radhusenheter i två plan samt lägenheter i ett plan, alla välplanerade med funktionella, ljusa rum. Platsgjutna betongväggar ger bostäderna karaktär, den råa ytan kompletteras stilfullt med detaljer i natursten och trä.
Utvändigt täcks husens ena sida av en stålfasad där takavvattning och andra funktioner fällts in i en slät yta. På deras andra sida blir träet främsta material och inramning för balkonger och uterum, placerade som dockskåp på varandra. Bostadshusen karakteriseras av hög omsorg om detaljer och unik precision i utförandet.

Fakta: Kv Tappen, Annedal, Stockholm
Ansvarig arkitekt: Arkitekt SAR/MSA Per Johansson, Joliark
Medverkande: Arkitekterna SAR/MSA Stina Johansson, Amanda Hedman och Johan Källander
Konsulter: AQ (landskapsarkitektur), Bryggan (projektledning)
Byggherre: Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB


 

 

Kontakt jurysekreterare: Tove Dumon Wallsten. Tel: 073-073 14 18

Vill du veta mer? Kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-1367733. Bilderna är högupplösta; går att förstora och laddas ner genom att klicka på dem. De får användas i redaktionella sammanhang med angivande av upphovsman.