Nominerade till bästa landskapsarkitektur 2019 - Sveriges Arkitekter

Fyra offentliga platser är nominerade till Sveriges Arkitekters Landskapsarkitekturpris. Alla visar de omsorg om livet i stadens miljöer genom att skapa omtanke om såväl detaljerna som de större sammanhangen. Vem som vinner avslöjas på Arkitekturgalan den 10 mars.

Juryn valde i ett första steg ut och granskade drygt 30 förslag av de som skickats in. Sedan besökte de 18 platser i Umeå, Stockholm, Göteborg, Mora och Malmö, vars kvaliteter undersöktes med alla sinnen. Att det till slut landade i fyra nominerade i Stockholm förklarar juryn med att de helt enkelt var de bästa – och att de återger den stora spännvidden i uttrycken och möjligheterna.

Här är de nominerade till 2019 års Landskapsarkitekturpris:

Farsta strandbad Bryggan

Foto: Göran Ekeberg

Juryns motivering:

Den nya bryggan vid Farsta strandbad är ett inspirerande exempel på vardaglig landskapsarkitektur när den är som bäst. Genom förädling av en plats med väl avvägda tillägg skapas ett fint tillskott i människors liv och en lust att ta sig ut och uppleva det vackra i närmiljön. Rekreationsstråket längs Magelungens strand var tidigare otillgängligt. Lösningen är en sparsmakad och vacker badbrygga i trä som binder ihop stråket och samtidigt erbjuder en alternativ promenadväg för alla, som ett flytande rede i vassen. Projektet är del av en upprustning av hela badet och ett pilotprojekt inom Stockholm stads arbete med den nya Gångplanen som ger riktlinjer för en gångvänligare stad. Formgivningen av den vackra träkonstruktionen är synbart enkel men studerad i detalj. Plankornas mönsterläggning i breda sol- och rullvänliga flak för tankarna till japanskt träarbete med precision. Generösa platsbyggda sittsoffor inramas med rygg- och armstöd av trä som bildar fond mot vassen. Mot vattnet är räckena, där de måste finnas, istället elegant transparenta i metall. Som social plats inbjuder bryggan till att bada, sitta, röra sig eller bara försjunka i känslan av att sväva på vattenytan. Den genomarbetade enkelheten och den raffinerade materialbehandlingen framhäver naturupplevelsen utan att störa den.

Ansvarig arkitekt: Karavan landskapsarkitekter. Ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Åsa Ehn Hillberg. Handläggande landskapsarkitekt LAR/MSA Henrik Thuring och medverkande landskapsarkitekt LAR/MSA Kristin Träff Temnell.
Ansvarig programhandling: Landskapsarkitekt LAR/MSA Emma Lundborg, Tema/PE.
Byggherre: Christina Söderström Lööf, Ann-Louise Dyer och Fariba Daryani, trafikkontoret på Stockholms stad.
Övriga: Lestra Entreprenad.
Projektkostnad: 8 Mkr.

Gravitational Ripples, Stockholm

Foto: Ricard Estay

Juryns motivering:

Gravitational ripples är en värdig minnesplats på samma gång som det är ett sinnligt och poetiskt landskapsrum. Verket är resultatet av en tävling utlyst av Statens konstråd och Statens fastighetsverk, efter ett beslut av regeringen att skapa en fysisk plats till minne av de som miste sina liv i tsunamin i Sydostasien 2004. Det är en välkomnande plats att sörja på och vistas i, för anhöriga och allmänhet, med stark närvaro av jord, himmel, grönska och vatten. Gravitational ripples har inspirerats av ett kosmiskt fenomen som Einstein var den första att beskriva. Gravitationsvågor, eller krusningar, uppstår i den fyrdimensionella rumtiden när massa accelereras, till exempel när en stjärna exploderar. Tid och rum trycks ihop, dras ut. Minnesplatsens tidlösa vågformer är sålunda en metafor, både för de obönhörliga rörelser som uppstår vid en jordbävning och för skälvningarna i vårt innersta som förlusten av en nära skapar. Som tsunamin väller de gräsklädda jordvallarna från verkets mittpunkt, ut över parkeringen och upp mot den ekbevuxna kullen där de inpassats fint. Verket är väl utfört i fåtalet material, främst jord. Grusgångar skär igenom vallarna. I den omslutna kärnan ligger två ovala bronsskulpturer. Översidan på den största graveras i takt med att anhöriga uttrycker en önskan om att namnet eller namnen på de omkomna ska finnas där. En stark idé som omsatts till en poetisk och mjuk, fysisk form som gör platsen till mer än ett monument.

Arkitekt: Konstnär och koncept, Lea Porsager, konstnär och byggledare Søren Assenholt, arkitekt MAA Rasmus Strange Thue Tobiasen och psykolog Synnøve B. Brøgger.
Byggherre: Projektledare, arkitekt SAR/MSA Vanja Knocke, SFV och curator Lotta Mossum, Statens Konstråd.
Övriga: Parkchef och markförvaltning: Gunnar Björkman, Kungl. Djurgårdsförvaltningen, Landskapsprojektering: landskapsarkitekt LAR/MSA Jonas Berglund, Nivå, landskapsarkitekt LAR/MSA Evelina Skogelid, Nivå.
Konstruktion: Hans Lanevik, Tyréns, El: Håkan Svensson, Afry, VA: Kjell Andersson, Incoord, Geoteknik: Christoff Ågren, Structor och byggledning: Jesper Friberg, Bylero.
Projektkostnad: 12,7 Mkr.

Jaktgatan och Lövängsgatan, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Foto: Kasper Dudzik

Juryns motivering:

Jaktgatan och Lövängsgatan visar vägen för hur den täta och gröna staden kan se ut i praktiken. Här har plats för träd och planteringar inmutats tidigt i den framsynta planeringen. Beställare och landskapsarkitekt har i samverkan format ett 25 meter brett stråk, varav drygt sex meter viks till nedsänkta planteringar. Resultatet är en karaktärsfull huvudgata genom första etappen av Norra Djurgårdstaden med överraskande frodighet och lekfull sensualism. Träspänger bjuder besökaren att gå in i de vackert komponerade växtsjoken. Fina sittplatser är strategiskt utplacerade för kontemplation mitt i överdådigheten. Katsura, magnolia, rudbeckia, anemon! Vem vill inte gå in här? Genomförandet i vackra och robusta material håller mycket hög kvalitet och gatans mått är minutiöst studerad. Den konsekventa beläggningen av smågatsten bryts av stora betonghällar i de breda gångytorna vilket underlättar rörelse med rullstol eller barnvagn. Plats finns även för bilar, men de tycks underordnade. Inte minst är detta fina stråk en testyta för skyfallshantering och markteknik. Vattnet förs från gångbanorna mot planteringar och träd. I södra delen används biokol i växtbäddarna vilket förbättrar syreupptagning och infiltration. Projektet är innovativt i sin mångfunktion och en förebild för hur knappa gaturum kan tillföras maximal grönska och sinnliga upplevelser.

Arkitekt: AJ Landskap. Uppdragsansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Anna Englund och Anders Jönsson. Landskapsarkitekter LAR/MSA Fredrik Dunér, Marie Ejdemo och Anna Grönberg.
Byggherre: Ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Gösta Olsson och Staffan Lorentz, Stockholms stad.
Övriga: Genomförandechef Fredrik Bergman, genomförandeprojektledare Jessica Dagert, byggledare Martin Lövström och Göran Spansk, trafikplanerare Stina Airijoki samt planarkitekter planeringsarkitekt FPR/MSA Anna-Stina Bokander och arkitekt MSA Thomas Stoll, Stockholms stad.
Entreprenad: JM och Green Landscaping.
Projektering landskap bygghandling Lövängsgatan: landskapsarkitekter LAR/MSA Eva Pestmalis och Ulf Nordfjell samt landskapsarkitekt MSA Åsa Glaumann, Ramboll.
Projektering gata: Sweco.
Projektkostnad: 55 Mkr.

Årstabergsparken, Stockholm

Foto: Åke E-son Lindman.

Juryns motivering:

Årstabergsparken är en karaktärsfull park med hög kvalitet. Den knyter ihop den otillgängliga naturmark som blev över i exploateringen av Liljeholmen och Årstadal. Projektet sätter fingret på frågan om barns plats i den allt tätare staden – den nya parken på berget kompenserar en brist på grönska och lek i stadsdelarna nedanför. Landskapsarkitekt och beställare har på ett inspirerande sätt förädlat en kuperad terräng till en ändamålsenlig lekpark. Den vackra naturen utvecklas utan att dess karaktär går förlorad. Här finns aktiviteter i alla former för alla åldrar; rutschlandskap, samlingsplatser, lekgläntor, odling, bollytor och mycket mer. Ett nät av gångvägar binder samman tillsammans med en ensemble av minutiöst välgjorda trappor, räcken, möbler och skyltar. Materialpaletten är sammanhållen. Högst upp på klipporna finns utsiktstorn och plattformar med härlig utsikt över omgivningarna. Längs promenaderna smygs finurliga detaljer in. Målade stenar, en trappa uthuggen i berget och enkla träväggar är exempel på lekmöjligheter med skön frihet från det förprogrammerade. Parken har formats med kärleksfull inlevelse i små och stora personers behov av att vara nära naturen och utforska den med alla sinnen. Även naturens mångfald har uppmärksammats med holkar och insektshotell. Bevarade träd och ny växtlighet stärker bergets ekologiska spridning.

Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor. Ansvariga landskapsarkitekter LAR/MSA Bengt Isling och Petra Lindeqvist.
Byggherre: Landskapsarkitekt LAR/MSA Britt Berntsson och Lilian Rosell, exploateringskontoret.
Övriga: Landskapsarkitekter LAR/MSA Olle Lenngren och Hanne Nilsson, landskapsarkitekter MSA Lovisa Berg, Emma Jonasson, Ulrika Lilliehöök och Madeleine From-Björk, inredningsarkitekt MSA Marcus Abrahamsson och landskapsarkitekt Josephine Philipsen. Konstruktörer Cornelis Oskamp och Josefine Bergström, Sweco samt Bjerking, belysning och el.
Projektkostnad: 100 Mkr.

Kommentarer

Kommentarer inaktiverade.