Nominerade till 2019 års Vårdbyggnadspris - Sveriges Arkitekter

Carlanderska sjukhuset i Göteborg är en av de nominerade projekten till Vårdbyggnadspriset 2019.

Nu är det klart vilka som är nominerade till 2019 års vårdbyggnadspriser. Priset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer.

– Det känns viktigt att uppmärksamma de fina vårdmiljöer som skapats under en period med stora fastighetsinvesteringar. Vi hoppas kunna inspirera till ännu fler goda vårdmiljöer i framtida projekt, säger Marie Larsson, fastighetsstrateg och Forum Vårdbyggnads ordförande.

Nominerade i kategorin Större projekt är:

Nominerade i kategorin Mindre projekt är:

Om vårdbyggnadspriset

Syftet med priset är att:

  • Uppmärksamma goda exempel på väl utförda vårdmiljöer.
  • Premiera byggnadsverk som, utifrån patientens behov och med samtida arkitektur, skapat en vårdmiljö som stödjer vårdens utveckling och nya arbetssätt.
  • Framhålla projekt där en bra process tillsammans med engagemang från alla inblandade parter lett fram till ett gott resultat.

Vårdbyggnadspriset delas ut i två kategorier – mindre respektive större projekt. Båda omfattar byggprojekt för ny-, till- eller ombyggnad av byggnader för vård och omsorg. Priserna avser projekt som är tagna i bruk och färdigställda under den senaste 5-årsperioden.

Forum Vårdbyggnads webbplats finns juryns motivering till nomineringarna beskrivna.

Vinnarna presenteras på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 20–21 november i Södertälje. Vårdbyggnadspriset delas ut av den ideella föreningen Forum Vårdbyggnad där alla Sveriges 21 regioner är medlemmar.