Nominerade Sienapriset 2014 - Sveriges Arkitekter

Sedan starten 1987 har bland annat torg, gator och en nationalpark belönats med Sienapriset. I år är samtliga nominerade parker – av mycket olika slag. Skellefteå har fått en klassisk stadspark medan Strömparken i Norrköping är naturinspirerad. Perennparken i Skärholmen prunkar som en trädgård medan den urbana Brovaktarparken på Kungsholmen, också den i Stockholm, närmar sig landskapskonst.

Alla fyra parker har haft olika ingångar och olika uttryck. Gemensamt för dem är att de har tydliga koncept och att den övergripande idén tydligt har slagit igenom, kommenterar juryn för Sienapriset.Vinnaren offentliggörs den 28 november på Arkitekturgalan 2014.

Se nomineringsfilmen för Sienapriset. I filmen får ni följa med till Perennparken i Skärholmen och träffa landskapsarkitekten. Vinnaren offentliggörs den 28 november på Arkitekturgalan 2014.

 

Brovaktarparken, Stockholm

Landskapsarkitekt: Nod Combine
Beställare: Stockholms Stad, Exploateringskontoret genom Ewa Reuterbrand

Brovaktarparken. Ill: Nod Combine, Sienaprisnominerad 2014

Foto: Måns Berg

Juryns motivering:
En park som inte är avsedd att stanna till i, men som trots sitt utsatta läge med Essingeledens hårt trafikerade brospann som tak förmedlar en stark estetisk upplevelse till de som passerar, är något paradoxalt. Brovaktarparken väver ihop nivåskillnader i staden med diagonala stråk och skapar ett visuellt tydligt landskap. Den väcker förundran, den andas rörelse och hastighet i sitt formspråk och lyckas skapa en förtätad poetisk stämning.

Ett enkelt och tydligt formspråk med zick-zack-mönster ger en gestaltning som kan ta hand om trafikmiljöns skala och förena den med tillgänglighetskrav till en karaktärsfull helhet. Skarpa vinklar och lutningar i triangelformade ytor skapar ett intressant ljus- och skuggspel som ger parken nya skepnader under dygnets alla timmar. Det är landskapsarkitektur som närmar sig landskapskonst i sin ambition att dra nytta av trafikmiljöns ”icke-plats” för att gestalta den urbana miljön.

Den tydliga materialbehandlingen med betong och stenkross varieras med strikta ytor av enhetlig vegetation i ett kalejdoskopiskt mönster som binder samman platsen till en helhet. Ett konstgjort träd, som långsamt skiftar blommor, förstärker stämningen och understryker platsens paradox. Det är en gestaltning som samtidigt fångar och skapar platsens själ.

 

Skellefteå stadspark

Landskapsarkitekt: Ramböll genom Ulf Nordfjell LAR/MSA
Beställare: Skellefteå kommun genom Zandra Nordin  

Foto: Katarina Bergsten

Foto: Katarina Bergsten

Juryns motivering:
Skellefteå stadspark är en klassisk stadspark där gedigna material och skicklig materialbehandling har utnyttjats i en både modern och tidlös gestaltning. Här har ingenting lämnats åt slumpen, en formsäker hand har vilat över projektet under hela resans gång. Parken har en tydlig struktur och ordning där en distinkt mittaxel förstärker stadens koppling till älven.

Med en vacker och varierad växtkomposition, utöver det vanliga, har arkitekten skapat en oas i staden. De befintliga träden har omsorgsfullt integrerats i den nya utformningen. Det är en anläggning som erbjuder olika upplevelser och karaktärer i material, möblering och växtkomposition, från fontänrummets detaljering till älvrummets generösa vistelseytor.

Omdaningen har varit en komplex uppgift. Ambitionen har varit hög och man har inte bara lyckats lyfta parkens kvaliteter utan också åstadkommit en förädling av stadsparken i sin totala förnyelse. Förnyelsen av Skellefteå stadspark är en storsatsning på stadens finrum.

 

Skärholmens perennpark

Landskapsarkitekt: Piet Oudolf 
Beställare: Svenska Bostäder genom Stefan Mattson

Perennparken, Skärholmen, Sienaprisnominerad 2014

Foto: Peter Lydén

Juryns motivering:
Skärholmens perennpark är en konsekvent genomförd idé med ett starkt koncept som gör tydlig skillnad i området. Platsen har omvandlats från en enkel gräsyta till en blomstrande oas som skapar stolthet, identitet och ger trygghet till bostadsområdet. Det sociala sammanhanget är en viktig del av projektet. Att bjuda på en blomsterprakt i ett område långt från innerstaden som vanligtvis inte förknippas med denna typ av insatser, är en stor kvalitet.

Den centrala parken har blivit en ny mötesplats för de boende liksom ett utflyktsmål och anläggningen ger uttryck för omsorg och trevnad. Parken imponerar med perenner i överflöd som likt en stiliserad äng skiftar i färg och form över årstiderna. Växtvalet är gjort med säkerhet och kompetens.

Kontrasten mellan den färgrika, frodiga väven av ängslika perennplanteringar och omgivande 1960-talsbebyggelse ger en extra dimension åt parken. De genvägar som trampats upp över den tidigare gräsytan har behållits i sin sträckning och blivit en naturlig del av den nya utformningen. Skötselaspekten, som är en grundförutsättning för perennparkens upprätthållande, är väl genomtänkt och utförs av fackkunnig trädgårdspersonal som värnar och utvecklar parkens stora kvaliteter.

Skärholmens perennpark visar på hur en medveten och väl genomförd storsatsning på utemiljön genom växter och upplevelserika mötesplatser kan ge ett område en helt ny identitet och en förändrad social situation.

 

Strömparken, Norrköping

Landskapsarkitekt: Johanna Grander, Tyréns
Beställare: Norrköpings kommun genom Marie Edling

Strömparken, Norrköping, Sienaprisnominerad 2014

Foto: Peter Holgersson

Juryns motivering:
Strandpromenaden vid Strömmen har fått en ny utformning och en unik upplevelse. Den nya Lekbäcken har gett förutsättningarna, vilket har resulterat i en centralt belägen park med tydlig identitet. Nytillskottet som löper parallellt med Strömmen ska förbättra fiskarnas livsbetingelser och öka människornas rekreationsvärde i staden. Norrköpingsborna har fått ett nytt sätt att röra sig längs Strömmen, med många möjligheter att stanna upp, sitta ner, leka, känna på vattnet, upptäcka och se fiskens vandring på nära håll.

Strömparken lägger stor vikt på barnperspektivet. Det är en plats för lek och lärande, där fiskvägen/bäcken är en integrerad del i barnens lekmiljö. Genom att efterlikna naturens slingrande bäck där små öar, hoppstenar och tuvor av strandvegetation är till synes slumpmässigt utplacerade, främjas inte bara fiskens livsvillkor utan barn uppmuntras till strandnära vattenlek. Omsorgen i projektet har varit i idéutveckling snarare än i detaljutförandet.

Strömparken är ett spännande exempel på hur en funktion som gynnar den biologiska mångfalden i staden även förbättrar människornas vardagliga levnadsförhållanden. Det är också ett bra exempel på ett väl fungerande parkrum där människor och djur samverkar i en annars tät stadsmiljö.

 

Juryn 2014 består av Sabina Richter, Per Andersson, Kerstin Fogelberg, utsedda av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur, samt Jan Lang och Erik Simonsen, Starka Betongindustrier.
Sienapriset har delats ut sedan 1987 av Sveriges Arkitekter med Starka betongindustrier som sponsor för att främja god utemiljö. Det tilldelas ett objekt och dess arkitekt.

Vill du veta mer? Kontakta presschef Elisabet Näslund, tel 076-1367733. Bilderna är högupplösta går att förstora och laddas ner genom att klicka på dem. De får användas i redaktionella sammanhang med angivande av upphovsman.