Nils Phillips - Sveriges Arkitekter

Nils Phillips

Ordförande Röstånga Utvecklings AB

Röstånga Utvecklings AB (Ruab) är ett gemensamt fastighetsbolag med fler än 450 delägare i den lilla skånska byn Röstånga. Bolaget investerar sedan 2011 i tomma eller nedgångna fastigheter, renoverar och hyr sedan ut och återinvesterar i bygden. Genom bolaget äger byn nu gemensamt sex fastigheter, varav fem lägenheter, en restaurang, ett bryggeri liksom Sveriges kanske minsta konsthall.

Nils Phillips är ordförande i Ruab och berättar på Arkitekturgalan om bolagets utveckling samt om utmaningar och möjligheter på landsbygden. Passet med honom lyfter att det inte bara är våra städer som står inför en omvandling – om vi vill nå en hållbar utveckling måste landsbygden vara del av omställningen. Vi behöver helt enkelt hitta hållbara modeller som ser bortom befintliga strukturer och som möjliggör andra modeller och synsätt i praktiken.

Röstånga Utvecklings AB står för ett inspirerande exempel på ”stadsutveckling på landsbygden” – vi tror att Nils Phillips kommer att motivera galapubliken till såväl nytänk som fler liknande projekt!

Läs mer på ruab.org