Nybro Bostads AB (NBAB) upphandlar arkitekttjänster på ramavtal - Sveriges Arkitekter

Nybro Bostads AB (NBAB) upphandlar arkitekttjänster på ramavtal. Anbuden ska utvärderas till lägsta pris och i upphandlingsdokumenten görs omotiverade avsteg från ABK 09, särskilt gällande beställarens rätt till uppdragsresultat. Risken finns att NBAB går miste om seriösa anbudsgivare, skriver Sveriges Arkitekter.

Läs skrivelsen här

Se NBAB:s svar och replik från Sveriges Arktiekter:

1. Svar från NBAB (PDF)

2. Replik från Sveriges Arkitekter (PDF)

Kontaktperson: Rita Georgiadis