Nätverk - Sveriges Arkitekter

SA_Ark i skola_Svart

Anmäl dig på vår startsida så ingår du i ARKiS nätverk och får fortlöpande information. Alla är välkomna i ARKiS nätverk; lärare, pedagoger, beteendevetare, miljöpsykologer, föräldrar, arkitekter m.fl. Alla som engagerar sig i arkitekturpedagogiska frågor. Medlemskap är kostnadsfritt. ARKiS nätverk samlas en gång om året och utbyter erfarenheter.