Nationalmuseum, ramavtalsupphandling - Sveriges Arkitekter

Nationalmuseum upphandlar ramavtal för utställningstjänster gällande tillfälliga utställningar och utställning för barn och unga. För anbudsgivare uppställs krav om att i anbudet utföra och redovisa en uppgift som kräver kvalificerat arkitektarbete och de idéer som efterfrågas i uppgiften kan komma att ligga till grund för senare uppdrag.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekter har tillskrivit upphandlingskonsulten och Nationalmuseums ledning och rekommenderat att kravet om gratisarbete utgår. Läs skrivelsen nedan.