”När alla affärsutvecklar blir organisationen mer vaken” - Sveriges Arkitekter

Mer strategiarbete och ökad delaktighet ger bättre affärer i tjänsteföretag. Det är kursledare Liza Rudolfssons käpphästar för företagsutveckling. Tillsammans med Sveriges Arkitekter har hon ut-vecklat kursen Alla affärsutvecklar, som ifjol gick i Stockholm. I mars är det kursstart i Göteborg.

Kurstiteln pekar på vikten av delaktighet – hur lyfter ”fler kockar” arkitekturaffären?

– Om medarbetarna deltar i strategiarbetet kommer de att få en ökad förståelse för och bli mer engagerade i affären. Ju mer självgående man är som medarbetare, desto viktigare är det att man förstår kunden och förstår vad affären ska göra. Företaget slår två flugor i en smäll när strategiarbetet kommer fram genom samarbete istället för att ledningen först ska tänka ut nåt och sedan sälja in det till medarbetarna, säger Liza Rudolfsson.

Vad säger du till de företag som hävdar att de inte har tid eller råd, eller att medarbetarna är ointresserade?

– Att affären utvecklas i strategiarbetet. Annars fastnar arkitektföretaget i att sälja timmar – det är tråkigt och ger dålig lönsamhet. Mitt företag Make Progress har gjort mätning-ar hos åtta företag med runt 200 medarbetare och kan konstatera två saker: Du behöver inte lägga mycket tid, för de medverkande räckte det med att de avsatte en till fyra timmar till jobbet. Och intresset kommer om man bjuder in; vi mätte medarbetarnas motivation och fann en kolossalt stor korrelation mellan inkluderande strategiarbete och motivation.

Har ni siffror på om affärsutvecklingen förbättras också?

– Vi ska göra mätningar om något år. Det finns redan forskningsstöd för att strategiarbete blir vassare om det är flera som tänker. Medarbetarna har strategin i huvudet hela tiden och har lättare att se signaler som man kan göra affärer utifrån, hela organisationen blir mer vaken. Man får också en större lojalitet med företaget.

Chef eller medarbetare, vem ska gå kursen?

– Kursen är intressant för både chefer och medarbetare! Utvecklingsarbetet är lättare att genomföra om fler än en går. Men det går att gå själv. Det viktiga är att man sätter igång med arbetet och genomför det snabbt efter kursen.

Liza Rudolfsson

Kursen Alla affärsutvecklar ges den 26–27 mars på Clarion Post, Drottningtorget i Göteborg. Mer information hittar du här!

Artikeln publicerades ursprungligen i Arkitekten nr 1 2019.