Motioner Sveriges Arkitekters stämma 2018 - Sveriges Arkitekter

Motioner 2018

Här kan du läsa alla inkomna motioner och styrelsens svar på dessa.

9.1 9.1 ARKiS motion till stämman 2018
Styrelsens svar: 9.1 Arkis motion till stämman 2018 – styrelsens svar

9.2 9.2 Sveriges Arkitekter seniorer 
Styrelsens svar: 9.2 Sveriges Arkitekter seniorer – styrelsens svar

9.3 9.3 Styrelsens tillsättning av förtroendevalda
Styrelsens svar: 9.3 Styrelsens tillsättning av förtroendevalda – styrelsens svar

9.4 9.4 Invalsnämnden
Styrelsens svar: 9.4 invalsnämnden – styrelsens svar

9.5 9.5 Inför en arkitektcertifiering!
Styrelsens svar: 9.5 Inför en arkitektcertifiering! – styrelsens svar

9.6 9.6 Arkitekt Titel – titel med makt och ansvar
Styrelsens svar: 9.6 och 9.7 Titlar och certifiering – styrelsens svar

9.7  9.7 Gör titeln arkitekt skyddad och arkitektyrket skyddat
Styrelsens svar: se svar ovan, punkt 9.6

9.8 9.8 Upprätta ett EU-kontor i Bryssel
Styrelsens svar: 9.8 och 9.9 EU-kontor i Bryssel och arkitekter i Europa – styrelsens svar

9.9 9.9 Sveriges arkitekter i Europa
Styrelsens svar: se svar ovan, punkt 9.8

9.10 9.10 Fosilfritt byggande
Styrelsens svar: 9.10_9.11_9.12_9.13 Klimat och hållbarhet styrelsens svar – reviderad

9.11 9.11 Upprop! Arkitektsamvetets och -solidaritetens röst!
Styrelsens svar: se svar ovan, punkt 9.10

9.12 9.12 Sveriges arkitekter ska vara ledande i klimatarbetet
Styrelsens svar: se svar ovan, punkt 9.10

9.13 9.13 Sveriges Arkitekter ska verka för att driva på klimatfrågorna i byggbranschen
Styrelsens svar: se svar ovan, punkt 9.10

9.14 9.14 Integrationen
Styrelsens svar: 9.14 Integrationen – styrelsens svar

9.15 9.15 Acceptera Arkitekturupproret
Styrelsens svar: 9.15. Acceptera Arkitekturupproret – styrelsens svar

9.16 9.16 Arkitektens röst
Styrelsens svar: 9.16 Arkitektens röst – styrelsens svar

9.17 9.17 Skriva ut plats först i all kommunikation
Styrelsens svar: 9.17 Skriva ut plats först i all kommunikation – styrelsens svar

9.18 9.18 Sveriges Arkitekter ska skapa ett fristående bolag för att berätta om arkitektur i digitala samt rörlig media
Styrelsens svar: 9.18 Sveriges Arkitekter ska skapa ett fristående bolag för att berätta om arkitektur i digitala samt rörlig media Svar

9.19 9.19 Sveriges Arkitekter ska inte vara Hemliga Klubben
Styrelsens svar: 9.19 Sveriges Arkitekter ska inte vara Hemliga Klubben – styrelsens svar

9.20 9.20 En starkare facklig organisation
Styrelsens svar: 9.20 En starkare facklig organisaion – styrelsen svar

9.21 9.21 Arbetslöshet arkitekter
Styrelsens svar: 9.21. Arbetslöshet arkitekter styrelsens svar

9.22 9.22 Bättre närvaro i Väst
Styrelsens svar: 9.22_9.23 Bättre närvaro i Väst styrelsens svar

9.23 9.23 Tillsätt resurs för utveckling av mötesplats i Väst
Styrelsens svar: se länk ovan

9.24 9.24. Bevara kanslifunktionen Sveriges Arkitekter på Form
Styrelsens svar: 9.24_9.25 Närvaro i Skåne – Styrelsens svar

9.25 9.25 Kanslifunktionen Sveriges Arkitekter på Form
Styrelsens svar: se länk ovan

9.26 9.26 Förbättrat samarbete mellan kansliet och lokalföreningar
Styrelsens svar: 9.26 Förbättrat samarbete mellan kansliet och lokalföreningar – styrelsens svar

9.27 9.27 Oslo – Göteborg -Malmö Helsingborg Köpenhamn
Styrelsens svar: 9.27 Oslo – Göteborg -Malmö Helsingborg Köpenhamn styrelsens svar

9.28 9.28 Sänkt medlemsavgift för seniormedlemmar
Styrelsens svar: 9.28 Sänkt medlemsavgift för seniormedlemmar – styrelens svar

9.29 9.29 Instifta ett oberoende landskapsarkitekturpris
Styrelsens svar: 9.29 Instifta ett oberoende landskapsarkitektpris – styrelsens svar

9.30 9.30 Säkerställ upphovsrätten på bygglovritningarna
Styrelsens svar: 9.30 Säkerställ upphovsrätten på bygglovritningarna – styrelsen svar

9.31 9.31 Ge medlemmarna möjligheten att anordna tävlingar i enlighet med Sveriges Arkitekters regelverk
Styrelsens svar: 9.31 Ge medlemmarna möjligheten att anordna tävlingar i enlighet med Sveriges Arkitekters regelverk – styrelsens svar

9.32 9.32 Sveriges Arkitekters tävlingsarbete ska inkludera markanvisningar
Styrelsens svar: 9.32 Sveriges Arkitekters tävlingsarbete ska inkludera markanvisningar – styrelsens svar

9.33 9.33 ESS och Max IV i Lund skapar oanade möjligheter
Styrelsens svar: 9.33 ESS och Max IV i Lund skapar oanade möjligheter styrelsens svar

9.34 9.34 Arkitektupphandling – en ny tjänst i Sveriges Arkitekters regi
Styrelsens svar: 9.34 Upphandlingstjänst – styrelsens svar

9.35 9.35 Exempelbank offentlig upphandling av arkitekttjänster
Styrelsens svar: 9.35 och 9.36 Exempelbank och inredningsarkitekter offentlig upphandling – styrelsens yttrande

9.36 9.36 Arbetsgrupp för bevakning av inredningsarkitektens roll LOU
Styrelsens svar: se länk ovan

9.37 9.37 Ökat samarbete mellan våra professioner
Styrelsens svar: 9.37 Ökat samarbete mellan våra professioner – styrelsen svar

9.38 9.38 Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen
Styrelsens svar: 9.38 Kommunicera inredningsarkitekturkompetensen – styrelsens svar