MKB Fastighets AB:s brev till Sveriges Arkitekter 2016-11-11 - Sveriges Arkitekter