MKB Fastighets AB i Malmö, ramavtal - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

MKB Fastighets AB i Malmö handlar upp arkitekttjänster på ramavtal, men gör flera omotiverade avsteg från ABK 09, särskilt gällande nyttjanderätten. Sveriges Arkitekter har tillskrivit bolaget och rekommenderar att avstegen ska utgå.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Läs brevet här nedtill.