Mjölby kommun ramavtal arkitekttjänster brev 180123 - Sveriges Arkitekter

Mjölby kommun upphandlar arkitekttjänster på ramavtal. I de administrativa föreskrifterna görs ett stort antal omotiverade avsteg från branschens standardavtal ABK 09. Sveriges Arkitekter har tillskrivit kommunen och rekommenderar att avstegen gällande försäkring och nyttjande- och äganderätt utgår. Läs mer i skrivelsen till kommunen nedan.

Mjölby kommun ramavtal arkitekttjänster brev 180123

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgidadis