Mer om tävlingar

Om tävlingar

En arkitekttävling är ett bra sätt att välja koncept och utformning, liksom den arkitekt eller det team som har utvecklat det bästa förslaget.

Se alla tävlingar

Sök tävlingar

Här hittar du alla tävlingar som Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd har godkänt. Här kan du också se de parallella uppdrag och markanvisningar som Sveriges Arkitekter har varit involverade i.