Metoo är första steget för förändring - Sveriges Arkitekter

Charlotta Holm Hildebrand—4 dec 2017

Foto: Niklas Forsström, Näringsdepartementet

Genomslaget för metoo-rörelsen och de avknoppningar som kommit från mängder av branscher är enormt. Som kvinna i byggbranschen har jag, liksom många andra, varit utsatt i många olika situationer under åren. För min egen del har jag inte blivit utsatt för grova övertramp, men subtila tjuvnyp har skett vid många tillfällen. När jag tar del av vittnesmålen från #sistaspikenikistan är känslorna dubbla. Det är såklart skakande att läsa om händelser som alla dessa starka och modiga kvinnor berättar om. Samtidigt känner jag – ”äntligen!” Äntligen kommer allt detta fram.

Vi är många som har sett, vetat och anat trakasserier och övergrepp som skett i vår närhet. Men vi har inte haft en gemensam arena att diskutera vad vi varit med om. Allt för många av oss har allt för länge tigit, tittat bort eller känt skam för det vi själva drabbats av. Nu finns till sist en plattform för hur vi ska förhålla oss till sexuella trakasserier och övergrepp.

I torsdags var jag och andra företrädare för byggbranschen samlad hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson för att tillsammans skriva under en avsiktsförklaring. I den tar vi ställning mot vad som kan uppfattas som självklarheter – att kränkningar och övergrepp i byggbranschen aldrig får förekomma. Men att skriva under en avsiktsförklaring är lätt, att uppnå verklig förändring är svårare. Nu är första steget taget. Initiativtagarna till #sistaspikenikistan, Cajsa Winge och Emmelie Renlund, har hjälpt oss att komma vidare. Men utan konkreta åtgärder kommer höstens uppror att sluta som en kampanj och inte en revolution.

Verklig nolltolerans mot trakasserier och övergrepp är en grundförutsättning. Och då menar jag en nolltolerans som efterlevs och innebär konsekvenser vid övertramp – det räcker inte med goda ambitioner på ett papper. Arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö har funnits på plats länge. Nu måste de regler vi faktiskt har följas.

Samtidigt måste vi chefer ta ansvar för att våra verksamheter också förändras. Vi behöver skapa kanaler där icke önskade händelser kan anmälas, och främja en kultur som stöttar, lyssnar och där dessa faktiskt följs upp. Helt enkelt ett tydliggörande av ansvar där chefer och arbetsgivare måste ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, men också att det finns förutsättningar att kunna arbeta systematiskt med likabehandlingsfrågor, representation och rekrytering.

Vi på Sveriges Arkitekter jobbar för fullt för att ta vår del av ansvaret för allas rättighet att arbeta på lika villkor. Den rättigheten är oomtvistlig. Jag kommer göra allt för att hålla i det engagemang och den förändringsvilja som metoo-rörelsen skapat för ett långsiktigt förändringsarbete.

Charlotta Holm Hildebrand, planeringsarkitekt FPR/MSA och t f förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter

P.S. Läs Sveriges Arkitekters riktlinjer om hantering av sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Kommentarer

  • Klas Tham arkitekt
    december 5, 2017 — 9:05 e m

    Bravo, me too!!! Jag är väldigt glad och tacksam för er väckarklocka och ert initiativ, och djupt imponerad av er så skickligt genomförda kampanj! Fortsätt så, ni behövs ju länge till, det är ju väldigt mycket kvar att göra!! Fortsatt lycka! och varma hälsningar!

  • Erik Björnhage, arkitekt
    december 6, 2017 — 4:38 e m

    Jag säger också tack för att väckarklockan äntligen ringt. Men jag tycker att #metoo har gjort sitt. Nu har ni lämnat över stafettpinnen, nu är det upp till oss inom byggbranschen att tillsammans plocka upp den och se till att alla ni kvinnor som höjt era röster inte tystnar. Det är dags för oss att ta oss i kragen så att vi alla säger ifrån när vi ser eller hör saker som inte är okej. Att vi stödjer och inte dömer. Jag säger inte lycka till åt #metoo utan snarare åt oss alla som måste hantera detta på våra arbetsplatser för att se till vi lever upp till de förväntningar som ni har ställt upp. Om vi tillsammans skall bygga Sverige så måste vi kunna göra det tillsammans, på lika villkor, med lika respekt. Upp till bevis...

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *