MEM-stipendiat 2018 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter säger stort grattis till Emma Andersson, vinnare av 2018 års MEM-stipendiat! Stipendiet delas ut till en teckningsbegåvad student eller arkitekt i början av sin bana och stipendiaten ska ha visat sin förmåga att i teckning skildra en upplevd eller tänkt verklighet eller dokumentera en tankeprocess – vilket både vinnaren och hedersomnämnda Ingrid Westermark lyckas med.

Vinnare

Bild: Emma Andersson

Juryn beslutar att MEM:s resestipendium för 2018 om 20 000 kr tilldelas Emma Andersson, Konstfack. Juryns motivering: ”Teckningarna balanserar mellan realism och fantasi, mellan det deskriptiva och det fiktiva. En avskalad komposition, där vita ytor bidrar till en tät stämning, med detaljerade utblickar mot landskapet. En prydlig arkitektonisk återgivning står i stark kontrast mot rufsig grönska och skapar en kliande märklighet som fascinerar.”

Hedersomnämnande

Bild: Ingrid Westermark

Juryn har även beslutat att ge ett Hedersomnämnande till Ingrid Westermark studerande vid KTH (under 2017/18 utbytesstudent i Bergen). Juryns motivering: ”För ljusets konkreta roll i ett finstämt porträtt av skuggans spel i en lägenhet – en stämningsfull och väl sammanhållen bildserie.”

Jury 2018
Malin Åberg Wennerholm (ordförande), Gustav Stjärnström, Johan Oscarson (Sveriges Arkitekter) samt Lars Fuhre och Karin Cyrén (Svenska Tecknare). Suppleant(Sveriges Arkitekter): Tove Forsblom.

MEM:s resestipendium söktes i december 2017 av 33 personer.


Reseberättelse från Japan