MEM:s hedersomnämnande 2017 - Sveriges Arkitekter

Juryn har beslutat att ge ett Hedersomnämnande till Lovisa Axellie, Student från SLU Ultuna, med motiveringen: För en serie iakttagelser där ett gediget handlag och inlevelsefullt tecknande, i valörrika utsnitt, skildrar vardagens tristess och dramatik.