MEM-stipendiater 2014 - Sveriges Arkitekter

Lovisa Lindström, MEM-stipendiat 2014

MEM:s stora resestipendium

Styrelsen för MEM beslutar att 2014 års stora resestipendium, om 15 000 kronor, tilldelas Lovisa Lindström. Hon har kandidatexamen från LTH och masterexamen från London Metropolitan University.

Styrelsens motivering: För en serie snabba och hårda noteringar som med intresse för dramatik återger olika atmosfäriska valörer på en plats. En karg och drömsk känsla förmedlas som öppnar för olika tolkningar: Park eller bassänger. Behållare för jord eller vatten. Hus som går att flytta på.

Kristina Nenzén, MEM-stipendiat 2014

MEM:s lilla resestipendium

Styrelsen beslutar att Kristina Nenzén, studerande på Chalmers, får MEM:s lilla resestipendium om 5 000 kronor.

Styrelsens motivering: För hennes förmåga att med arkitektens traditionella redskap, humor och inlevelse berätta om att förlora sig i en byggnad. Likt en vulkan reser sig en bagarstuga ur djupet med bad, ugnar, korvgrill, trappor och skåp.

MEM:s resestipendium söktes i år av 36 personer. Styrelsen bestod av Madeleine Morberg (ordförande), Ebba Halllin, Karin Cyrén, Magnus Günther och Måns Elander.