MEM-stipendiat 2019 - Sveriges Arkitekter

Juryn beslutar att MEM:s resestipendium för 2019 om 20 000 kr tilldelas Gustav Lundström, examinerad från KTH 2017, med motiveringen:

Detaljrika teckningar i stort format, berättar med väl valda linjer om vardagliga miljöer och situationer. Fri komposition, flyhänt tecknat, med säker penna. Händelserika och roliga bilder med mycket att upptäcka i.

Juryn har även beslutat att ge ett Hedersomnämnande till Sara Sundkvist Gustafsson, studerande vid KTH, med motiveringen:

Regntunga linjer i en lek med skala, svärta och kontrast, som med skärpa  skildrar en tänkt verklighet i suggestiva och täta bilder

MEM:s resestipendium söktes i december 2018 av 14 personer.

2019 års jury, utsedd av Sveriges Arkitekter och Svenska Tecknare bestod av:
Malin Åberg Wennerholm, ordf., arkitekt SAR/MSA
Gustav Stjärnström, arkitekt SAR/MSA
Johan Oscarson, arkitekt SAR/MSA
Lars Fuhre, grafisk formgivare
Karin Cyren, illustratör


Reseberättelse – MEM-vinnare 2019


Reseberättelse från Miami

Juryn beslöt att tilldela Gustav Lundström MEM:s resestipendium för 2019 med motiveringen: Detaljrika teckningar i stort format, berättar med väl valda linjer om vardagliga miljöer och situationer. Fri komposition, flyhänt…