MEM-stipendiat 2017 - Sveriges Arkitekter

Bild: Mikaela Cleve.

 

Juryn beslutar att MEM:s resestipendium för 2017 om 20 000 kr tilldelas Mikaela Cleve, examinerad från Royal College of Art (2015), med motiveringen:

Tecknaren har i en väl sammanhållen svit, med stor precision skildrat en tänkt verklighet och även dokumenterat en tankeprocess. Med konsekvent utförda bilder i sparsmakad teknik undersöks linjer, djup och yta, där humorn bor i detaljen.

Juryn ser fram emot att se skildringar från kommande resor.

Juryn har även beslutat att ge ett Hedersomnämnande till Lovisa Axellie, Student från SLU Ultuna, med motiveringen:

För en serie iakttagelser där ett gediget handlag och inlevelsefullt tecknande, i valörrika utsnitt, skildrar vardagens tristess och dramatik.

MEM:s resestipendium söktes i december 2016 av 33 personer.

2017 års jury
Madeleine Morberg, ordförande
Måns Elander
Lars Fuhre
Gunnar Kaj
Malin Åberg Wennerholm


MEM-stipendiatens övriga bilderHedersomnämnandeReseberättelse från Indien