MEM-stipendiat 2015 - Sveriges Arkitekter
En av de vinnande teckningarna till MEM-stipendiet 2015 föreställer British Museum, London. Illustration: Samuel Ramnek Petri

En av de vinnande teckningarna till MEM-stipendiet 2015 föreställer British Museum, London. Illustration: Samuel Ramnek Petri

Styrelsen för MEM:s resestipendium beslutar att tilldela Samuel Ramnek Petri, student från KTH Arkitektur och Architectural School of Arcitecute, AA i London, stipendiet för 2015.

Stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor. Samuel Ramnek Petri får MEM-stipendiet för en svit blyertsteckningar från Londons museimiljöer.

Juryns motivering:
För en serie snabba skisser som beskriver en närvaro och nerv med detaljrikedom. Skisserna som tycks tagna direkt ur blocket skapar en lust att teckna och visar teckningen och papperet som känsligt verktyg att se och studera.
Juryn ser fram emot att se utvecklade skildringar från kommande resor.

Stipendiejuryn bestod i år av arkitekter SAR/MSA Madeleine Morberg (ordförande), Ebba Hallin och Måns Elander samt Karin Cyrén och Gunnar Kaj, representanter för Svenska Tecknare.

Stipendiet söktes i år av 34 personer.