Mellersta Norrland - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Välkommen till SAMN!

Vilka är vi och vart finns vi?
Sveriges Arkitekter Mellersta Norrland organiserar medlemmarna i Jämtlands och Västernorrlands län. Våra medlemmar finns till största del på orterna Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Östersund och Åre.

Helena Wahlberg, Pia Glaumann, Anna Axling, Louise Andrén och Amy Åkerlund

 

Vad gör vi?
Vi arbetar för att stärka och utveckla våra medlemmar i deras roll som arkitekter. Vår förhoppning är att försöka ordna träffar för våra medlemmar minst två gånger om året. Träffarna kan vara av olika slag, men samlande för träffarna är att de ska vara inspirerande och motiverande.


Vår verksamhet

Vi som sitter i styrelsen är invalda under årsmötet 2017 för mandatperioden 2018 t.o.m 2019. Har ni några funderingar, synpunkter eller frågor får ni gärna höra av er till oss.

Pia Glaumann (ordförande)
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Glaumann Landskap
Telefon: 0702- 67 27 47
E-post: pia@glaumannlandskap.se

Anna Axling (sekreterare)
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Sundsvalls kommun
Telefon: 072- 143 11 75
Epost: anna.axling@sundsvall.se

Louise Andrén (kassör)
Arkitekt SAR/MSA
Åre Arkitektbyrå
Telefon: 070-848 05 07
E-post: andren@arearkitektbyra.se

Amy Åkerlund (webansvarig)
Landskapsarkitekt LAR/ MSA
Sweco Architects
Telefon: 070- 220 51 53
E-post: amy.akerlund@sweco.se

Helene Wahlbreg (ledamot)
Landskapsarkitekt LAR/ MSA
Tema
Telefon: 070-885 84 56
E-post: helene.wahlberg@temagruppen.se

Valberedning

Tävlingsombud

Stämmoombud

Revisorer
Mats Bokrantz
Mats PerssonAktuellt