Mellanrummen i Seoul - Sveriges Arkitekter

Oavsett vilken arkitektur som definierar många av gatorna, har de något alldeles speciellt gemensamt. I koreansk kultur har gatorna alltid haft en viktig betydelse. I många västerländska länder har torg och parker varit mötesplatser för människor, men eftersom Sydkorea har ett såpass bergigt landskap, har
detta inte varit ett lika naturligt alternativ. Det har varit de slingriga gatorna som har varit platserna att samlas, socialisera, handla, äta och umgås. I dagens Seoul är detta fortfarande ytterst märkbart. Oavsett hur trånga många av gatorna är, ser invånarna till att använda dem fullt ut. Denna studieresa har för mig varit chansen att uppleva och studera hur livet i dessa mellanrum kan te sig och samtidigt finna inspiration till hur en framtida typologi skulle kunna utformas för att bibehålla samt möjliggöra detta liv ytterligare.

Läs hela reseberättelsen av Camilla Vässmar Frick, med stöd av Ernst Hawermans fond, här: Mellanrummen i Seoul – Camilla Vässmar Frick