Mellan stolarna - Sveriges Arkitekter

Foto: Sylvie Tittel

Vi måste tyvärr meddela att seminariet är framskjutet fram till hösten 2020. Håll utkik här på webben eller i nyhetsbrev. Ny plats, nytt datum och nytt program planeras.

Kontakta Akademin för Inredningsarkitektur för idéer eller frågor. Sekreterare från kansliet är Ulrika Nero.

19 november, kl 13.00 – 17.00 
ArkDes Aula, Stockholm