Medlemsförmåner i Företagarservice - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Exklusiva förmåner för dig som medlem i Företagarservice:

– Kvalificerad juridisk rådgivning i avtals- och kontraktsfrågor, upphandlingsfrågor, upphovsrätt, etc.
– Bevakning, rådgivning och service i frågor kring arkitektföretagens affärsfrågor och utveckling.
– Rättshjälp vid tvister.
Arkitektförsäkringen
– Förhandsläsning av Sveriges Arkitekters Branschrapport som utkommer två gånger per år.
Upphandlingsakuten
– Lägre abonnemangsavgift på tjänster från Visma Opic. Upphandlingskoll är en skräddarsydd bevakningsprofil för arkitektföretag som är leverantörer för offentlig sektor. Uppgifterna uppdateras dagligen. Marknadskoll är ett analysverktyg som bland annat visar antalet upphandlingar i branschen per år samt vilka konkurrenter som medverkar och vilket pris de offererar
– Kurser och seminarier för arkitektföretagare
– Nyhetsbrev om bland annat aktuella avtals- och branschfrågor.
– Nedladdningsbara mallar för kontrakt och avtalsbekräftelse, avtal och andra dokument
– Starta eget-kurser
Reducerad avgift i söktjänsten Anlita arkitekt

Bli medlem här