Medlemmarnas titlar förändras 2022 - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters förbundsstämma 2018 tog ett inriktningsbeslut att medlemstitlarna tas bort år 2021. Yrkestiteln kvarstår oförändrad.

Medan en medlemstitel är exempelvis landskapsarkitekt MSA är landskapsarkitekt LAR/MSA en yrkestitel. En medlemstitel talar om att du är yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter. En yrkestitel innebär att du har en avslutad arkitektutbildning samt två års yrkesverksamhet – och (förstås) att du är medlem i Sveriges Arkitekter.

Skälet till stämmobeslutet är att titlarna ska bli tydligare, både för arkitekter och omvärlden. Idag har vi åtta olika titlar vilket skapar förvirring. Ett annat skäl är att höja värdet på yrkestitlarna. Målet är att göra yrkestitlarna till ännu tydligare kvalitetsmarkörer.

Att medlemstitlarna försvinner gör ingen skillnad i villkoren för medlemskapet! Alla medlemmar i förbundet behandlas lika och har samma rätt till service, rådgivning och stöd.

Är du tveksam om vilken titel du har?
Du hittar den under Min profil i Sveriges Arkitekters app och inom kort på din sida på arkitekt.se.

Vill du skaffa dig en yrkestitel?
Då ansöker du på hemsidan