Det här gör Sveriges Arkitekter

Många arkitekter vill stötta sina kolleger i Ukraina. Här samlar vi upp frågor från dig som medlem, berättar vad förbundet gör och hur du kan hjälpa till.

Vi kommer regelbundet att uppdatera med information till arkitekter och studenter från Ukraina som söker skydd i Sverige. Vi ger råd till dig som är arkitekt om vad du kan bidra med och löpande informera om vad Sveriges Arkitekter gör. Det kommer även att finnas grundläggande information till nyanlända arkitekter från Ukraina.

Många vill stötta

Vi ser att många arkitekter vill stötta sina kolleger i Ukraina. Det kan ske genom ekonomiska bidrag till humanitära organisationer, volontärarbete i flyktingläger och genom att erbjuda tillfälligt boende och arbete i Sverige.
Sveriges Arkitekter har utsett Pehr-Mikael Sällström till särskild samordnare för att hantera alla de frågor som vi nu ställs inför.

Det här gör Sveriges Arkitekter

Anställda på Sveriges Arkitekters kansli deltar i manifestation varje onsdag klockan12.30 utanför Rysslands ambassad för demokratin i Ukraina och ett omedelbart stopp för Rysslands invasion. Sveriges Arkitekters ordförande talar onsdag 6 april kl 12.30. Alla är välkomna att ansluta. De som arrangerar detta är en grupp privatpersoner, fredsvänner och fredsaktivister som fördömer Putins krig mot Ukraina. De vill visa sitt stöd till det Ukrainska folket och den ryska och belarusiska demokratiska oppositionen.

Svenska design- och arkitekturorganisationer har startat en insamling för att stötta människor som drabbas av kriget i Ukraina. Var med och bidra till UNHCRs arbete tillsammans med oss! Alla gåvor till UNHCRs insamling för Ukraina under mars dubblas av Akelius Foundation.

Akutstöd till arkitektstudenter

Många arkitektstudenter från Ukraina söker sig nu till arkitektutbildningar i andra länder. Sveriges Arkitekter gör därför en akut insamling av stöd för studenter som söker skydd på arkitektskolor i närliggande länder.

Sveriges Arkitekter planerar också för långsiktiga aktiviteter som siktar på stöd till Ukraina efter att kriget är slut och som kan bidra till att stärka kontakter mellan arkitekter i Sverige och Ukraina och stödja arkitekter som kommer till Sverige.