Projekt – Framtidsbilder för Ukraina

Sveriges Arkitekter erbjuder stöd till arkitekter och planerare i Ukraina genom projektet Framtidsbilder för Ukraina.

I projektet Framtidsbilder för Ukraina erbjuder Sveriges Arkitekter genom ett samarbete med Ukrainas arkitektförbund NSAU stöd till arkitekter och planerare i Ukraina och i Sverige att reflektera över en långsiktig vision för återhämtningen av Ukraina efter kriget. Det ger dem en möjlighet att tänka mer långsiktigt kring demokrati, social och ekologisk hållbarhet i krigssituationen och de akuta åtgärder inom planering och byggande som det kräver. Det stärker deras kapacitet att samordna alla olika stödinsatser.

Aktiviteter från Sveriges Arkitekter

Projektet är ett initiativ från Sveriges Arkitekter som stöds av Svenska Institutet. Det gör det möjligt för oss att erbjuda seminarier och workshops kostnadsfritt för ukrainska arkitekter och att direktförmedla läget i Ukraina ur arkitektperspektiv till våra medlemmar, men också allmänheten i Sverige.

Projektet genomförs i dialog med Riksarkitekten, Boverket, Arkdes, RAÄ och Göteborgs stad:

  • 28 september 2022 med Arkdes i Stockholm om Boende för 5 miljoner internflyktingar.
  • 10 november 2022 med RAÄ och Europa Nostra Sverige i Stockholm om kulturarvet som minne och resurs.
  • 21 mars 2023 om den transformation av arkitektyrket som krigets trauma kan leda till.
  • 1 juni 2023 om planering för hållbar återuppbyggnad med Göteborgs stad i Göteborg.
  • Oktober 2023 (prel.) Konferens i Ukraina om samarbete för återuppbyggnad.

Workshop för arkitekter

Till varje seminarium ordnar vi även en workshop för arkitekter i Sverige och Ukraina där vi med olika medel illustrerar de strategiska frågorna och tänkbara lösningarna för att kunna dela insikterna med allmänheten. Det sker i ett rum på Färgfabriken i Stockholm som vi kallar Ukraine Work Space och som speglas på projektets hemsida. De som är intresserade av att bidra till arbetet med att formulera strategiska insikter kan kontakta projektledare Pehr Mikael Sällström.

Workshop i september 2022.

Med projektet vill vi ge arkitekter i Ukraina en röst och en möjlighet att utrycka och kommunicera sin kunskap och förmåga att föreställa sig något bättre än den förstörelse kriget skapar.

Vi förväntar oss också att projektet kommer att ge bättre kunskap om Ukrainas behov och vad Sverige bäst kan bidra med i återuppbyggnaden. Redan nu har det blivit en plattform för det Ukrainska arkitektförbundet som de använder för att lyfta ett långsiktigt helhetsperspektiv på social och ekologisk hållbarhet gentemot allmänheten, byggaktörer och politiker på både nationell, regional och lokal nivå.

Resultatet av projektet blir en rapportering av insikter från projektet vid en slutkonferens i Ukraina.

Sammanfattning av tredje seminariet
Ukraina

Sammanfattning av tredje seminariet

Vid det tredje seminariet Transformation of Ukraine den 21 mars undersökte vi hur kriget omformar arkitektrollen i Ukraina och hur förutsättningarna för att arbeta med långsiktig planering och visioner ser ut.
Publicerad:
Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv
Så tycker vi

Sveriges Arkitekter kräver akut skydd för Ukrainas kulturarv

Sveriges Arkitekter, tillsammans med Ukrainas arkitektförbund och Europa Nostra, uppmanar regeringen att omedelbart erbjuda hjälp för att skydda det ukrainska kulturarvet.
Publicerad:
Stötta Ukraina och demokratin
Ukraina

Stötta Ukraina och demokratin

Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic uppmanar alla att göra vad vi kan för att stötta Ukrainas befolkning och bidra till att öka demokratin runt om i världen.
Publicerad: