Medlemsförmåner - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Stöd i arbetslivetEn av de viktigaste medlemsförmånerna är individuell rådgivning. Våra jurister ger professionella råd och förhandlingshjälp i alla frågor som rör din anställning, exempelvis lön, tjänstledighet eller upphandlingar. De kan också företräda dig vid arbetsrättsliga förhandlingar och vid tvister i domstol.

InkomstförsäkringMed Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring har du möjlighet att få högst 80% av din ordinarie inkomst vid arbetslöshet. Ersättningen gäller lön upp till 100 000 kronor per månad under som mest 120 dagar. För att få ta del av inkomstförsäkringen måste du även vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Lön och statistik: Saco lönesök och Sveriges Arkitekters lönestatistik ger tillsammans en heltäckande och aktuell bild som är ett stöd inför löneförhandlingen.

BranschkunskapVarje år ger vi ut en branschrapport som sammanfattar och analyserar läget i arkitektbranschen. I rapporten presenteras unika resultat. Som ansluten företagsmedlem har du möjlighet att ta del av allt vårt branschmaterial.

FöretagsrådgivningVi ger affärsjuridik, rådgivning och förhandlingsstöd i alla frågor utom arbetsgivarrådgivning och skattefrågor till anslutna företag. Vi agerar även ombud i domstol.

KompetensutvecklingSom medlem kan du ta del av vårt växande kompetensutvecklingsutbud. Som en bas i vårt utbud finns kurserna Steg 1, 2 och 3. Därutöver har vi kortkurser inom aktuella områden, veckovisa frukostseminarier och chefsnätverk.

Tidningen ArkitektenSveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning kommer hem i brevlådan elva gånger per år.

YrkestitlarDet är enbart du som är medlem som har rätt att inneha någon/några av yrkestitlarna SAR/MSA, LAR/MSA, SIR/MSA och FPR/MSA, en viktig och användbar medlemsförmån.

Lokala aktiviteterDu blir automatiskt ansluten till en av förbundets lokalföreningar. Det ger dig ett nätverk och möjlighet att lyfta arkitektur- och yrkesfrågor med kollegor och i förbundet på lokal nivå.

Övriga förmåner:

Sveriges Arkitekter samarbetar med olika aktörer för att ge dig som medlem fler förmåner, till exempel rabatt på bo- och medlemslån.

  • Samarbetet med Danske Bank ger dig som medlem i Sveriges Arkitekter exklusiva förmåner som kan stärka din vardagsekonomi. Du kan bland annat få en egen personlig rådgivare, kostnadsfria vardagstjänster i ett år och bolån med en konkurrenskraftig ränta.
  • Pensionssparande genom personlig rådgivning och förmånliga gruppförsäkringar specialiserat för dig som arkitekt hos AI Pension
  • Rabatt på försäkringar hos Folksam
  • Rabatt på medlemslån och bolån hos SEB. Det bolåneerbjudande som SEB lämnar till Sacoförbundens medlemmar ger en räntenedsättning på 0,5 procentenheter. Läs mer här!
  • Rabatt på lån hos Swedbank
  • Elavtal hos Mälarenergi.

Bli medlem här