På den här sidan har vi samlat Sveriges Arkitekters material om löner. Både du som är anställd, företagare och student hittar artiklar som hjälper dig att få eller sätta den bästa tänkbara lönen. En del av materialet är enbart till för medlemmar och ligger därför bakom inloggning.

Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Vi tecknar kollektivavtal om lön med arbetsgivarparten och där läggs grunden för lönesättning och lönesamtalen. Vi samlar in lönestatistik varje år som ger oss marknadens bästa kunskap om arkitekters löner.

Lönen ska spegla din prestation i förhållande till dina och arbetsgivarens mål och ditt värde för arbetsgivaren. Årliga samtal mellan chef och medarbetare om prestation och lön är en förutsättning för en väl fungerande lönesättning.

Sveriges Arkitekter tecknar kollektivavtal om lön med arbetsgivarparten och där läggs grunden för lönesättning och lönesamtalen. Vi samlar in lönestatistik varje år som ger oss marknadens bästa kunskap om arkitekters löner. Lönerna läggs in i den gemensamma statistikbasen för alla akademikerförbund hos Saco Lönesök.Löneenkät 2015


Marknaden för privatanställda arkitekter var under 2015, och är fortfarande, mycket god. Sveriges Arkitekters och STD:s branschrapporter indikerar att branschen är överhettad och det är brist på erfarna arkitekter. Enligt 2015 års löneenkät är det fortfarande löneskillnader mellan män och kvinnor som inte borde finnas. Det positiva är att löneskillnaderna minskar i alla kategorier utom…Fackbloggen


Ulrik Östling

Lönegapet består inom privat sektor

03 Sep 2015

Det finns inte några rationella argument för att en arbetsgivare ska betala en kvinnlig arkitekt lägre lön än en manlig, om de har likvärdiga arbeten och presterar lika bra. Trots...

Ulrik Östling

Fackklubben är företagets öra mot medarbetarna

31 Mar 2015

Få företag är så genuina kunskapsföretag som arkitektkontor. Med en god beställare växer projektet fram i interaktion mellan arkitekten och uppdragsgivaren. Få företag är så beroende av sina medarbetare som kunskapsföretag. Uttrycket...

Ulrik Östling

Ta betalt för jobbet!

17 Feb 2015

Arkitekter är en yrkeskår som älskar sitt arbete. Jag tror nästan aldrig att jag har hört en arkitekt säga något annat än att arbetet är roligt och utvecklande. Arkitekter har...