Högt tryck i rådgivningen - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter har under de senaste dagarna ett mycket högt tryck på vår rådgivning, vilket gör att det kan vara svårt att få en kontakt direkt. För juridiska frågor hänvisas i första hand till e-post jurist@arkitekt.se. För andra ärenden till kansli@arkitekt.se.

Vi besvarar frågor och hanterar ärenden så fort vi kan och i turordning. Information finns på Frågor och svar med koppling till corona och Corona: Detta gäller på arbetsplatsen. Informationen uppdateras kontinuerligt.