Se samtliga konjunkturenkäter

Från och med 2023 prövar vi ett nytt sätt att mäta temperaturen i branschen. Vid tre tillfällen under året skickar vi ut enkäter till företag anslutna till förbundets Företagarservice. På så sätt hoppas vi få korn på läget i branschen och se tendenser över tid. Här hittar du samtliga enkätsvar i kronologisk ordning.

Arkitektbranschen fortsätter krisa

Foto: Avel Chuklanov/Unsplash

Sveriges Arkitekters konjunkturenkät för maj indikerar en tudelning av arkitektbranschen. Svaren visar överlag en fortsatt krisande bransch, där en- och fåmansföretagarnas svar är mer negativa än de större företagens. Trots krisen jobbar endast en femtedel av de svarande, främst de större företagen, med att utveckla sitt erbjudande för att möta en förändrad marknad.

Få gröna skott på företagens grenar

Foto: Minna Autio/Unsplash

Den första konjunkturenkäten 2024 är något mer positiv än de från andra halvåret 2023. Några få gröna skott har börjat spira, men det är framför allt de företagare med mer än 20 anställda som svarar försiktigt optimistiskt. En- och fåmansföretagarnas svar är dystrare.

Arkitektbranschen är midvintermörk

Foto: Carolina Pimenta/Unsplash

Efter ett tufft år ser inte många arkitektföretagare ljust på framtiden. Sveriges Arkitekters senaste konjunkturenkät är genomgående mörk, och egenföretagarna mest pessimistiska.

Nedgången sprider sig

Jakt- och Lövängsgatan i Stockholm, vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ landskap. Foto: AJ landskap.
Jakt- och Lövängsgatan i Stockholm, vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ landskap. Foto: AJ landskap.

Årets bransch- och arvodesenkät speglar arkitektkårens utsatta läge i en mycket konjunkturkänslig bransch. Omsättning, lönsamhet och beläggningsgrad har dykt under året och prognosen framåt är inte god. De bostadsritande arkitekterna drabbades först, sedan inredningsarkitekterna. Enkäten visar att även landskaps- och planeringsarkitekter har börjat känna av konjunkturnedgången.

Osäkert och dystert i konjunkturrapporten

Foto: Pixabay

Det är få positiva indikatorer i Sveriges Arkitekters första konjunkturenkät. Osäkerheten inför framtiden är stor.