Konjunkturbarometern

Håll koll på konjunkturen med Sveriges Arkitekters barometer. Varje månad publicerar vi aktuell statistik om arbetslösheten bland medlemmarna.

Arkitektbranschen är ett konjunkturkänsligt yrke med stora variationer i antal arbetstillfällen. Arkitekter ligger långt fram i plan- och byggprocessen så kårens arbetsmarknad är en temperaturmätare på byggandets utveckling.

Antalet arbetslösa arkitekter (medlemmar som lyft a-kassa i AEA minst en dag) för maj ökade till 7,1 procent, från april månads 6,3 procent. Det skedde många uppsägningar i början av året och det troliga är att de som drabbades då har börjat lyfta a-kassa nu. Även hyvlingar (neddragningar av tjänster från hel- till deltid) ingår i statistiken.

– Andelen arbetslösa som får a-kassa fortsätter tyvärr att öka. Men antalet inkomna förhandlingsärenden har minskat i maj till årslägsta och det ger ändå vissa förhoppningar om en sjunkande arbetslöshet efter sommaren, säger chefsjurist Jens Andersson, chefsjurist på Sveriges Arkitekter.

I maj 2023 var andelen arbetslösa medlemmar i Sveriges Arkitekter och Akademikernas a-kassa 3,3 procent.

Statistiken har ett mörkertal i form av arbetslösa som inte är med i eller har kvalificerat sig för a-kassan, något som bland annat är vanligt hos nyexaminerade. Vi ser också att många egenföretagare förlorar uppdrag, men inte vilandeförklarar eller lägger ner sitt företag, vilket är ett kriterium för att gruppen ska kunna få a-kasseersättning (tillsammans med medlemskap i AEA).

Arbetslöshet hos Sveriges Arkitekters medlemmar

Arbetslöshet 2023–2024

Samtliga yrkeskategorier

Arbetslöshet per yrkesgrupp 2023–2024

Arbetslöshet 2020–2024

Samtliga yrkeskategorier

Arbetslöshet per yrkesgrupp 2020–2024

Statistiken visar hur många procent bland de av våra medlemmar som är med i Akademikernas a-kassa som är arbetslösa. Den har ett mörkertal i form av arbetslösa som inte är med i eller har kvalificerat sig för a-kassan, något som bland annat är vanligt hos nyexaminerade. Vi ser också att många egenföretagare förlorar uppdrag, men inte vilandeförklarar eller lägger ner sitt företag, vilket är ett kriterium för att gruppen ska kunna få a-kasseersättning (tillsammans med medlemskap i Akademikernas a-kassa).

Under pandemiåren kom statliga stimulans- och arbetsmarknadsåtgärder arkitektbranschen till del, vilket pressade ner arbetslösheten.

Läs mer

Ingen snabb vändning för ekonomin
konjunktur

Ingen snabb vändning för ekonomin

Prognosen för Sveriges ekonomi är att den utvecklas svagt under 2024 och något starkare 2025. Det är först under 2026 som lågkonjunkturen väntas vara över. Det skriver Sacos chefsekonom Håkan Regnér i sin analys av Konjunkturinstitutets (KI) senaste konjunkturbarometer.
Publicerad: