Konjunkturbarometern

Håll koll på konjunkturen med Sveriges Arkitekters barometer. Varje månad publicerar vi aktuell statistik om arbetslösheten bland medlemmarna.

Arkitektbranschen är ett konjunkturkänsligt yrke med stora variationer i antal arbetstillfällen. Arkitekter ligger långt fram i plan- och byggprocessen så kårens arbetsmarknad är en temperaturmätare på byggandets utveckling.

Från december månads 5,3 procent landade siffran på antalet arbetslösa arkitekter (medlemmar som lyft a-kassa i AEA minst en dag) på 5,5 procent. Det är en svag ökning som delvis beror på förändringar i det statistiska underlaget. Fler har blivit arbetslösa men underlaget i a-kassan är något lägre, därför är skillnaden mellan december och januari mindre i realiteten.

– Vi har sett något färre arbetsbrister under december och januari. Branschen verkar mer avvaktande nu, men när vi omvärldsspanar ser vi att uppsägningarna fortsätter under våren, säger Jens Andersson, chefsjurist på Sveriges Arkitekter.

Arbetslöshet hos Sveriges Arkitekters medlemmar

Arbetslöshet 2023–2024

Samtliga yrkeskategorier

Arbetslöshet per yrkesgrupp 2023–2024

Arbetslöshet 2020–2024

Samtliga yrkeskategorier

Arbetslöshet per yrkesgrupp 2020–2024

Statistiken visar hur många procent bland de av våra medlemmar som är med i a-kassan AEA som är arbetslösa. Den har ett mörkertal i form av arbetslösa som inte är med i eller har kvalificerat sig för a-kassan, något som bland annat är vanligt hos nyexaminerade. Vi ser också att många egenföretagare förlorar uppdrag, men inte vilandeförklarar eller lägger ner sitt företag, vilket är ett kriterium för att gruppen ska kunna få a-kasseersättning (tillsammans med medlemskap i AEA).

Under pandemiåren kom statliga stimulans- och arbetsmarknadsåtgärder arkitektbranschen till del, vilket pressade ner arbetslösheten.

Läs mer