Nybro Bostads AB upphandlar arkitekttjänster

Nybro Bostads AB (NBAB) upphandlar arkitekttjänster på ramavtal.

Anbuden ska utvärderas till lägsta pris och i upphandlingsdokumenten görs omotiverade avsteg från ABK 09, särskilt gällande beställarens rätt till uppdragsresultat. Risken finns att NBAB går miste om seriösa anbudsgivare, skriver Sveriges Arkitekter.