Kristianstadsbyggen upphandlar ramavtal

AB Kristianstadsbyggen upphandlar ramavtal avseende konsulttjänster för projektering. Bolaget gör ett antal omotiverade avsteg från ABK 09, bland annat gällande rätt till uppdragsresultat.