Karlstads Bostads AB upphandlar arkitekttjänster

Karlstads Bostads AB upphandlar arkitekttjänster på ramavtal och gör många omotiverade ändringar i förhållande till ABK 09.

Sveriges Arkitekter har skrivit till bolaget och rekommenderat att ABK 09 bör gälla i stället för de omotiverade ändringarna.