Branschrapport 2020

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.

Branschrapporten på 15 minuter. Sveriges Arkitekters Elisabet Elfström presenterar rapporten.

Rapport i två delar

Rapportens första del visar att den brist på visshet som präglat 2020 har gett negativt avtryck i arkitektbranschen. Såväl omsättning som rörelsemarginal minskar, arvodena är pressade, projekt skjuts upp eller ställs in. Arbetslösheten för Sveriges Arkitekters medlemmar har ökat rejält – förvisso från ytterst låga nivåer – och är nu den högsta på 15 år.

Samtidigt är inte läget nattsvart i hela branschen. Mindre företag är generellt mer optimistiska i vår sysselsättnings- och arvodesenkät. De svarar i högre grad att beläggningsgraden är tillfredsställande och vissa planerar att anställa nya medarbetare inom det närmaste halvåret. Större företag (fler än 50 företag) har varslat eller sagt upp i större utsträckning och flera svarar också att de har sänkt sina arvoden. Orsakerna till de mindre företagens ljusare syn är dels att de har låga overheadkostnader och mindre projekt som inte är lika konjunkturkänsliga, dels att fler privatpersoner har anlitat arkitekter – och då i första hand små arkitektföretag.

Marknaden för lokaler, både kommersiella och offentliga, har dykt under året. Majoriteten av arkitektföretagen ser små möjligheter att få uppdrag att rita exempelvis hotell, handel och industri liksom även skolor och andra samhällsfastigheter. Fler företag ger positiva svar i fråga om bostäder. Bostadsbyggandet har varit relativt stabilt – och ökade faktiskt under de första sex månaderna – där investeringsstöd till hyres- och studentbostäder bidrar till det ökade byggandet av hyresrätter.

Del två – branschföreträdare om framtiden

Bostadsbyggandet beräknas dock minska 2021. Tillsammans med övriga nedåtgående siffror står det klart att arkitektföretagen behöver rusta sig. I mening att stötta våra företagande medlemmar har vi bjudit in branschföreträdare som tar sig an varsitt ämne med bäring på arkitektföretagens framtid. Deras sammanlagt 13 kapitel är branschrapportens andra del.

Flera av författarna återkommer till resiliens, i kombinationen motståndskraft och anpassningsförmåga, som en nyckel till framgångsrikt företagande. Alltså att noga hålla koll på de globala megatrenderna liksom på de mindre lokala och snabbt ställa om utifrån omvärldsförändringar. Utveckla yrkesrollen genom att lägga till exmpelvis digitala kunskaper och förståelse för affären, men behåll kärnvärdet i arkitektens kompetens – den visionära förmågan att gestalta rum i olika skalor.

Nyckeltal för arkitektföretag

Omsättning

  • 2019: 10,8 miljarder kronor
  • 2020 prognos: 10,2 miljarder kronor

Omsättning per anställd

  • 2019: 1,2 miljoner kronor
  • 2020: Osäkerheten på arbetsmarknaden gör att vi inte kan göra en prognos

Rörelsemarginal

  • 2019: 11,7 procent
  • 2020 prognos: 8,6 procent

Arbetslöshet

  • Augusti 2019: 1,8 procent
  • Oktober 2020: 3,8 procent

Antal anställda 

  • 2019: 9 000

Branschrapporter

Visa alla nyheter
Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök
Branschrapport

Branschrapport 2020 – arkitektbranschen dök

Sveriges Arkitekters branschrapport har publicerats varje år sedan 2015. I år är den annorlunda utformad än tidigare; ett tidsdokument som speglar den osäkra tillvaro vi alla lever i på grund av coronapandemin.
Publicerad:
Branschrapporten 2017
Branschrapport

Branschrapporten 2017

Allt tyder på att den svenska arkitektbranschen slår rekord i år – men hur ser framtiden ut? Svaren hittar du i vår branschrapport.
Publicerad:
Branschrapport 2016
Branschrapport

Branschrapport 2016

Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport 2016. Men de goda tiderna har ett pris – brist på arkitekter som ritar och planerar.
Publicerad: