Digitala möten som engagerar och inspirerar - Sveriges Arkitekter

Ladda ner tipsen som PDF

Prata mindre, samtala mer

Fundera på syftet för mötet. Föreläsning eller seminarium? Om du vill att deltagarna ska känna sig delaktiga bör du som ansvarig minimera tiden du föreläser och lämna utrymme till diskussioner, frågor och samtal.

 • Använd en moderator
  Moderatorn leder samtalet mellan två eller flera deltagare på scen.
  Detta skapar ett mer dynamiskt möte än en föreläsning.
 • Korta möten med hög energi
  Digitala möten skapar en trötthet fort – fortare än ett vanligt möte på plats. Försök att korta ned sammankomsten. Ett möte som skulle varit en heldag kan kortas ned till en halvdag, ett timmeslångt till 20 minuter – håll det kort och med hög energi.
 • Beskriv utformningen av mötet
  I möteskallelsen kan du kort beskriva syftet med mötet och
  vad du vill att deltagarna ska bidra med eller om de bör förbereda sig.

Aktivera deltagarna och skapa engagemang

Tips för stora möten med fler än15 personer:

 • Uppmana till frågor
  Be deltagarna ställa frågor genom chattfunktionen.
  Se till att du, eller en kollega, fångar upp dem i gruppen direkt.

Tips för mindre möten:

 • Video på
  Be deltagarna ha på videon genom hela mötet för att öka känslan av närvaro.
 • Läget då?
  Börja mötet med en snabb ”check in” för att direkt fånga deltagarnas intresse och engagemang. ”Hur närvarande är du idag på en skala från 1 till 10?” räcker och ger alla möjlighet att svara.
 • Bli personlig
  Direkt tilltal kräver deltagarnas uppmärksamhet, var inte rädd att fråga ”vad tycker du om denna fråga Johanna?”

Omväxlande grafik

Håll intresset uppe använd grafiska element för att göra föreläsningen mer intressant. Förstärk delar i presentationen, lägg in en bild som får deltagarna att haja till (en kattmeme till exempel), siffror och grafiska element gör det lättare för deltagarna att lägga viktiga saker på minnet. Variation kommer du långt med.

Planera för tankar och reflektion

Tips för stora möten med fler än15 personer:

 • Diskutera i smågrupper
  Dela upp gruppen i mindre grupper (till exempel i breakout rooms i Zoom). Ge deltagarna ett par minuter att diskutera en fråga kring ämnet. Samlas sedan i det stora mötesrummet och be en person från varje grupp att delge. Frågan ”vad diskuterade ni under denna tid?” öppnar upp för vidare samtal.

Tips för mindre möten:

 • Tysta minuter
  Om du är moderator, ge deltagarna chansen att fråga och återkoppla till dig. Ta några minuter där du är tyst. Ett förslag på hur du kan ge deltagarna något att fundera på är att säga: ”Under en minut kan ni fundera och återkomma ni med frågor efter den tiden”. Ta tid för eftertanke och direkt feedback – det här främjar diskussionen men ger även dig som moderator chans att ge, och få, direkt återkoppling.

Byt tempo, variera rösten – precis som i ett samtal

En monoton inspelad föreläsning är som att se en tråkig film på tv – du tappar lätt intresset, byter kanal eller låter tankarna vandra fritt. Försök att hålla uppe energin. Ett enkelt sätt är att variera ditt tempo och röstläge.

 • Ring en vän
  Tänk att du, som moderator eller föreläsare, pratar med en vän – då blir du mer avslappnad och får till naturliga tempoväxlingar.

Förberedelser är halva utförandet

För att ditt möte ska bli en succé och upplvas genomarbetat är det viktigt att du förbereder dig och dina kollegor. Dubbelkolla tekniken, att ljud och ljus fungerar och att mötet har ett tydligt schema som kommuniceras till deltagarna.

 • Tydliga hållpunkter
  Schemalägg mötet med hållpunkter för varje ämne.
 • Förbered deltagare och föreläsare
  Briefa deltagare, föreläsare och moderator om mötets syfte, schema och vad som förväntas av dem.
 • Öva, öva och…öva
  Om ni har tid – ha en generalrepetition. Är en föreläsare/moderator med på länk? Då är det extra viktigt att testa övergångar från er på plats till skärm.
 • Liten investering – stor skillnad
  Ljus och ljus gör mycket för helhetsintrycket. En investering i en bra mikrofon kan göra stor skillnad.

Har du frågor? Kontakta oss!

Ladda ner tipsen som PDF