”Vi kan sporra och inspirera varandra”

Vi frågade några av våra 14 000 medlemmar varför de är med i Sveriges Arkitekter. Så här svarar Carl-Henrik Barnekow vilka han ser som de största fördelarna med medlemskapet.

Carl-Henrik Barnekow är medlem i Sveriges Arkitekter sedan 20 år.

Namn: Carl-Henrik Barnekow
Titel: Arkitekt FPR/MSA
Gör: Egen verksamhet i Stockholm
Medlem sedan: Har varit medlem i tjugo år

Vad är dina viktigaste skäl till att vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Trygghet – i form av fackförbundets olika avtal och det juridiska stödet – och även samhörigheten i arkitektkåren. Det fackliga är viktigt för mig, jag har varit fackligt engagerad sedan jag blev yrkesverksam. Facket behövs, från den enskilda arbetsplatsen till en enande röst i principiella frågor ut mot hela samhället.

Med de stöd man kan få, allt från a-kassa till det juridiska stödet på arbetsplatsen – där är facket viktigt.

Varför ska man som arkitekt vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Det ger ökad trygghet i osäkra tider. Med de stöd man kan få, allt från a-kassa till det juridiska stödet på arbetsplatsen – där är facket viktigt.

Säg ett roligt minne du har av medlemskapet i förbundet!

– Alla möjligheter till engagemang och diskussion som pågår inom förbundet. Jag som jobbar med stadsbyggnad får mycket input i samtidens mest brännande frågor, det handlar om hur vi som arkitekter kan tänka nytt. Vi är olika professioner som jobbar i olika skalor, men vi kan sporra och inspirera varandra.