“Jag kan få hjälp och stöd i tuffa situationer gentemot arbetsgivaren”

Vi frågade några av våra 14 000 medlemmar varför de är med i Sveriges Arkitekter. Så här svarar Mats Andersson vilka han ser som de största fördelarna med medlemskapet.

Mats Andersson är medlem i Sveriges Arkitekter sedan 10 år.

Namn: Mats Andersson
Titel: Arkitekt MSA
Gör: Planarkitekt i Skellefteå kommun
Medlem sedan: 10 år

Förbundet bevakar vad som händer i branschen och rapporterar det på ett sätt som berör mig i min yrkesroll.

Vad är dina viktigaste skäl till att vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– För att förbundet bevakar vad som händer i branschen och rapporterar det på ett sätt som berör mig i min yrkesroll. Nätverkandet är också viktigt, att vara medlem – och som jag fackligt engagerad – skapar goda kontakter med kolleger. Vi har så mycket gemensamt i vår utbildningsbakgrund men i jobbet har vi ofta motstående intressen när vi möts som representant för kommunen respektive byggherren. Därför är det så bra att kunna träffas socialt, under andra förutsättningar än på arbetstid.

Varför ska man som arkitekt vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Det självklara skälet är att man kan få hjälp och stöd i tuffa situationer gentemot arbetsgivaren. Man får den info man behöver till exempel inför en löneförhandling. Via tidningen och sociala medier får man en uppdatering av vart olika samhällsföreteelser är på väg, det ger en kollegial samhörighet.

Säg ett roligt minne du har av medlemskapet i förbundet!

– Jag var med på förbundsstämman i november 2022, det var roligt att få vara med och påverka vad förbundet ska prioritera, fatta beslut och träffa kolleger