“Jag har alltid känt att jag är del av något större”

Vi frågade några av våra 14 000 medlemmar varför de är med i Sveriges Arkitekter. Så här svarar Pia Jonsson vilka hon ser som de största fördelarna med medlemskapet.

Pia Jonsson, medlem i Sveriges Arkitekter sedan 18 år.

Namn: Pia Jonsson
Titel: Landskapsarkitekt LAR/MSA
Gör: Landskapsarkitekt på Landskapslaget i Stockholm
Medlem sedan: Har varit medlem i 18 år

Vad är dina viktigaste skäl till att vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Medlemskapet har utvecklats över tid, från student till mitt nuvarande professionella liv. Jag har alltid känt att jag är del av något större – i professionen i stort. Att knyta kontakter och träffa kolleger, både i Sverige och på internationell nivå, ger kunskapshöjning och möjlighet att hänga med i aktuella diskussioner. Jag har varit fackligt aktiv och både då och som enskild arkitekt får jag ett bra stöd i frågor som är svårt att lösa själv, som lönediskussioner och omorganisationer.

”Det var fantastiskt att träffa studenter från andra länders universitet, genom det byggde jag upp ett nätverk som jag fortfarande har kvar.”

Varför ska man som arkitekt vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Det är jätteviktigt att vara med. Genom Sveriges Arkitekter har man chans att påverka arkitektens roll och rollen i samhället, liksom frågor som är svårt att lyfta som enskild företagare. Upphandling är ett bra exempel. Som medlem finns det någon för dig som bevakar frågor som prisdumpning, jämställdhet och som opinionsbildar.

Säg ett roligt minne du har av medlemskapet i förbundet!

– Jag satt med i presidiet för Arkitektstudenterna och höll i en resa i Warszawa. På Facebook (som var ganska nytt då) hittade jag en arkitektstudent från Warszawa. Tack vare henne kunde vi ha möte på arkitektskolan och hon visade oss runt i staden – dörrar öppnades när vi var med i Sveriges Arkitekter. Det var också fantastiskt att träffa studenter från andra länders universitet, genom det byggde jag upp ett nätverk som jag fortfarande har kvar.