“Det är självklart att vara med i ett fackförbund”

Vi frågade några av våra 14 000 medlemmar varför de är med i Sveriges Arkitekter. Så här svarar Malin Michaelsson vilka hon ser som de största fördelarna med medlemskapet.

Malin Michaelsson är medlem i Sveriges Arkitekter sedan 44 år.

Namn: Malin Michaelsson
Titel: Arkitekt SAR/MSA
Gör: Verksam på Göteborgs stadsbyggnadsförvaltning
Medlem sedan: Varit med i 44 år

Vad är dina viktigaste skäl till att vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Det är det fackförbund som kan bevaka mina frågor. Mina kolleger och jag har alla samma arbetssätt, det skissande, och det är viktigt att vi kan fortsätta jobba på det sättet. Jag har varit på uppåt tio arbetsplatser under min yrkesverksamma tid, de är olika på många sätt, men vi arkitekter har ändå en gemensam referensram. Genom förbundet finns också många arenor att prata tillsammans på, från fackklubben och lokalföreningar till Arkitekten.

Genom förbundet finns många arenor att prata tillsammans på.

Varför ska man som arkitekt vara medlem i Sveriges Arkitekter?

– Det är självklart att vara med i ett fackförbund – vi är starkare tillsammans. I ett fackligt sammanhang finns möjlighet att ta upp frågor på ett principiellt plan som inte är utlämnande för individen. En kan också få individuell hjälp när det behövs. När det gäller den yrkesetiska delen kliver förbundet fram alltmer och driver samhälls- och branschfrågor. Jag uppskattar jättemycket att förbundet pratar om klimatet även när det inte är en het fråga i samhällsdebatten. I vår bransch handlar det om långa processer och regelverket måste leda åt rätt håll – där jobbar vårt förbund med påverkan på ett sätt som vi inte kan göra enskilt.

Säg ett roligt minne du har av medlemskapet i förbundet

– Mötena med kolleger, under avslappnade former på trevliga studiebesök där inte min arbetsplats har varit involverad. Jag har också varit representant på förbundsstämman, det har varit roligt. Det är kul att delta på arenor utanför jobbet där jag ändå får vara arkitekt, och det har jag haft tillgång till under alla mina medlemsår.