Genom ditt medlemskap i Sveriges Arkitekter får du hjälp och stöd i alla dina frågor som rör din anställning. Vi är bara ett samtal bort om du skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare.

Medlemmarna i Sveriges Arkitekter arbetar i tre sektorer, privat, kommunal och statlig. För olika sektorer gäller olika regler som det kan bli viktigt att ha koll på.


AktuelltFör dig som är anställd


Att bli anställd

Vad ska du tänka på när du blir erbjuden en anställning? Här får du svar på allmänna frågor som avtal, villkor och anställningsformer. Anställningsavtal Enligt lag måste arbetsgivare bekräfta anställningsvillkoren...

Årsarbetstid

En årstimplan styr hur många timmar du ska jobba varje år. Enligt Sveriges Arkitekters kollektivavtal får den ordinarie veckoarbetstiden uppgå till högst 40 timmar per vecka.

Din arbetsmiljö

Alla faktorer som påverkar oss fysiskt och psykiskt i arbetslivet är arbetsmiljö. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.