Genom ditt medlemskap i Sveriges Arkitekter får du hjälp och stöd i alla dina frågor som rör din anställning. Vi är bara ett samtal bort om du skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare.

Medlemmarna i Sveriges Arkitekter arbetar i tre sektorer, privat, kommunal och statlig. För olika sektorer gäller olika regler som det kan bli viktigt att ha koll på.


Aktuellt


Avtalet om flexpension klart

Almega STD och Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första...Fackligt förtroendevald


Sidan för dig som är lokal facklig företrädare. I din roll som facklig företrädare är du företrädare, förhandlare, samtalspart och rådgivare. Du får del av information om det som händer i organisationen och använder din kunskap och kompetens för att jämka samman olika åsikter och för att påverka beslut som rör arbetsvillkoren på arbetsplatsen.


Chef och medlem


Är du chef eller tar du klivet att bli chef? Då är Sveriges Arkitekter ditt förbund.


Din arbetsmiljö


Alla faktorer som påverkar oss fysiskt och psykiskt i arbetslivet är arbetsmiljö. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.