Genom ditt medlemskap i Sveriges Arkitekter får du hjälp och stöd i alla dina frågor som rör din anställning. Vi är bara ett samtal bort om du skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare.

Medlemmarna i Sveriges Arkitekter arbetar i tre sektorer, privat, kommunal och statlig. För olika sektorer gäller olika regler som det kan bli viktigt att ha koll på.Arbetsmarknaden för utrikes födda


Utrikesfödda arkitekter är oftast en resurs i företaget men har svårare att få jobb. Här finns siffror och tips om du vill ha en utrikesfödd medarbetare eller kollega.


Stöd i chefsrollen


Är du chef eller tar du klivet att bli chef? Då är Sveriges Arkitekter ditt förbund.