Genom ditt medlemskap i Sveriges Arkitekter får du hjälp och stöd i alla dina frågor som rör din anställning. Vi är bara ett samtal bort om du skulle hamna i konflikt med din arbetsgivare.

Medlemmarna i Sveriges Arkitekter arbetar i tre sektorer, privat, kommunal och statlig. För olika sektorer gäller olika regler som det kan bli viktigt att ha koll på.


Aktuellt


Nytt kollektivavtal 2017–2020

Sveriges Arkitekter har kommit överens med Almega STD om införande av flexpension och vissa förändringar i andra regler i kollektivavtalet. Reglerna gäller både företag som är medlemmar i STD och...

Avtalet om flexpension klart

Almega STD och Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen har idag tecknat avtal om flexpension och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första...Fackligt förtroendevald


Sidan för dig som är lokal facklig företrädare. I din roll som facklig företrädare är du företrädare, förhandlare, samtalspart och rådgivare. Du får del av information om det som händer i organisationen och använder din kunskap och kompetens för att jämka samman olika åsikter och för att påverka beslut som rör arbetsvillkoren på arbetsplatsen.


Chef och medlem


Här hittar du allt du behöver i din chefsroll, liksom råd och tips för att du ska klara jobbet bättre.


Din arbetsmiljö


Alla faktorer som påverkar oss fysiskt och psykiskt i arbetslivet är arbetsmiljö. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.