Med inkluderande ledarskap får alla dansa - Sveriges Arkitekter

Karin Hammarskiöld—15 jun 2018

För att vara en attraktiv arbetsgivare som lyckas både rekrytera och behålla de bästa talangerna, behöver arkitektföretagen kunna erbjuda en inkluderande arbetsmiljö. Det innebär en arbetsplats där olikhet ses som en den tillgång det faktiskt är. Forskning visar att heterogena grupper är mer kreativa och innovativa än mer homogena grupper, vilket också ger positiva effekter på företagens konkurrenskraft och lönsamhet.

Mångfald i grupper ger genomsnittligt bättre resultat och det finns flera skäl till det. Bland annat  förbereder sig alla deltagare mer när de vet att gruppen är diversifierad och kommer av självklara skäl också diskutera fler infallsvinklar. Wisdom of crowds är en teori baserat på fallstudier som i korthet visar att stora grupper under rätt förutsättningar är betydligt smartare än de smartaste individerna i dem. Tillsammans har de större sannolikhet att komma fram till rätt svar än en mer homogen grupp. Utöver engagerade och lojala medarbetare vet vi att mer jämställda företag också i det stora hela visar bättre avkastning och tillväxt.

Men det sker inte automatiskt bara för att man anställer medarbetare med olika bakgrund – en förutsättning är att medarbetarnas olika perspektiv tas tillvara. För att lyckas med detta krävs ett inkluderande ledarskap.

”Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.”

Uttrycket cirkulerar i sociala medier och är slagkraftigt. Mångfald handlar alltså om representation, inkludering handlar om delaktighet. Man har samma möjlighet att ta sitt ansvar, höras, bidra, utveckla och utvecklas. Det handlar inte som siffror utan om kultur. Som chef och arbetsgivare har du ett arbetsrättsligt ansvar men du är också kulturbärare, dina värderingar och agerande är avgörande.

En bra chef ser alla i sin grupp – liksom sig själv. Sveriges Arkitekters ledarskapsprogram som går i höst är bland annat utvecklat med övningar och teori som handlar om delaktighet, ansvarstagande och inkluderande – för att det efterfrågas av alla. Kanske finns ett tillfälle för dig att bli den chef du själv vill ha?

Karin Hammarskiöld är arkitekt SAR/MSA och kompetensutvecklare på Sveriges Arkitekter

P.S. Det finns förstås bättre metaforer på aktivt deltagande än att bli uppbjuden. Man bör ju vara en del av fest-kommittén rentav. Mer om det i dessa länkar:

https://www.linkedin.com/pulse/inclusion-isnt-being-asked-dance-daniel-juday/

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_Crowds#Four_elements_required_to_form_a_wise_crowd

https://www.youtube.com/watch?v=9gS2VPUkB3M

https://www.youtube.com/watch?v=b8FfV9K136U

https://www.linkedin.com/pulse/inclusion-isnt-being-asked-dance-daniel-juday/

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *